Po menší odmlce se opět vracíme se sérií rozhovorů s lidmi s Moravskoslezského kraje, kterým není problematika špatné kvality ovzduší lhostejná. Některé obyvatele kraje přitom problém špatného ovzduší trápí natolik, že rozhodli pro aktivní zapojení do jeho řešení. Jedním z těch aktivních je i Luděk Boucný. Dobrovolník Čistého nebe, který pomáhá se správou našich webových stránek. Luďkovu nezdolnou ochotu, pomoc a vytrvalost jsme letos ocenili na Vyhlášení národní smogové rezervace cenou Dobrovolník roku. Zajímá vás, jaké to je být našim dobrovolníkem ? Začtěte se do rozhovoru.

Začnu logickou otázkou. Proč ses rozhodl vypomáhat Čistému nebi?

Ono nešlo ani tak o rozhodnutí, jako spíš o samovolné vyplynutí ze situace. Společnost, kde jsem byl toho času zaměstnaný, Čistému nebi formou daru připravila a sestavila webové stránky (pozn. red. - stránky nám věnovala společnost HSBC Service Delivery). Na tom jsem se podílel jen okrajově, nicméně po skončení projektu jsem viděl, že některé věci by ještě bylo třeba rozvinout a že v budoucnu budou průběžně vyvstávat další potřeby úprav nebo rozšíření a bylo mi jasné, že někdo další, resp. nový by se narychlo sháněl těžko. Kromě toho rád přispěju svou trochou do mlýna v kontextu něčeho smysluplného, což zájem o životní prostředí nebo prostě environmentální aktivity bezesporu jsou.

Co konkrétně tvá spolupráce s Čistým nebem obnáší a jakou svou aktivitu bys za poslední rok spolupráce vyzdvihl?

Jak jsem se už zmínil, šlo o výpomoc s webem, ať už po stránce celkového dotažení stránek nebo, a to zejména, o zohledňování momentálních požadavků. To znamená, pokud je potřeba na stránkách něco upravit, z hlediska koncepce přidat nebo pozměnit a podobně, tak to pro Kamilu nebo Markétu z Čistého nebe předpřipravím. Konkrétní aktivita se vyzdvihuje těžko, v paměti mi možná utkvěl Otevřený dopis ministru životního prostředí a realizace jeho petice přes internet.

Prostřednictvím podepisovací webové aplikace se pod dopis tehdy podepsalo přes 5 tisíc občanů. V momentě, když jsi aplikaci vytvářel, čekal jsi, že ji použije tolik lidí?

Abych byl upřímný, nečekal. Hlavně s ohledem na to, že Čisté nebe tehdy bylo spíše v rané fázi své činnosti a povědomí o něm nebylo natolik rozšířené. Nicméně tohle nakonec díky vašemu sympatickému úsilí nebylo na překážku a jsem rád, že Otevřený dopis zaujal tolik lidí.

Dobrovolná práce je, kromě toho, že je neplacená, často hodně nárazová a časově náročná. Co Ti osobně dobrovolná práce pro Čisté nebe dává a co naopak bere?

Bere občas samozřejmě čas, znatelně hlavně ve chvílích, kdy ho není nazbyt. Nicméně i tohle mi v důsledku spíše dává, protože pomoc s něčím potřebným v rámci problematiky, která mi zdaleka není cizí, je oboustranně stejně k nezaplacení.:) Jsem rád, že jsem mohl potkat i podobně smýšlející lidi nebo zprostředkovat kontakt pro lidi z mého okolí.

Jak se na Tvou činnost v Čistém nebi dívá Tvá rodina, přátelé a okolí?

Abych řekl pravdu, tak to nijak nadměrně s nikým nerozebírám nebo to prostě nepovažuju za nutné. Nicméně, když už se o něčem takovém zmíním, tak okolí vždy reaguje sympaticky, často i se zájmem podílet se na konkrétních aktivitách.

Podařilo se Ti někoho z přátel zapojit taky do činnosti ČN?

Ano, z jedné ze situací nastíněných výše vyplynul zájem kamarádky, která Čistému nebi začala pomáhat s jazykovými korekturami.

Mají tví přátelé a známí vůbec zájem o problematiku špatného ovzduší v Ostravě, nebo je to spíše nezajímá?

Zajímá to samozřejmě snad každého a i stranou svých aktivit pro Čisté nebe pozoruju vzrůstající vlnu nevolí proti neúnosné situaci v regionu, která byla dlouho neprávem a víceméně mlčky snášena, možná i proto, že to lidi, kteří se tady narodili a vyrůstali, vnímají odmalička jako přirozený charakter svého domova. Nicméně je zjevně čím dál více bráno v potaz, že stav ovzduší tady skutečně zdaleka není v pořádku a málokdo chce například nechat své dítě vyrůstat ve vyloženě škodlivém prostředí. Mimo jiné i z tohoto důvodu si v okolí všímám stále rostoucích tendencí tento region prostě opustit.

Pořád se bavíme o Čistém nebi, vím ale, že máš i jiné zájmy. Můžeš čtenářům přiblížit, co zajímá Luďka, když zrovna nedobrovolničí pro nás?

Momentálně ho třeba až tak úplně nezajímá pobyt ve městě, kterému se aspoň nakrátko snaží vyhýbat na kole nebo občasným trávením času ve vyšších nadmořských výškách, čas od času se objeví tendence něco zachytit foťákem (provizorní galerie na http://ludekb.wz.cz/fg) a ve výčtu zájmů samozřejmě nesmí chybět obligátní zmínka o knihách (namátkou například H. Murakami, J. Irving, M. Waltari nebo třeba spisy C.G. Junga a tématicky související problematika).

Co by jsi vzkázal zájemcům o dobrovolnictví v Čistém nebi?

Určitě doporučuju, možností přispět je hodně, ať už výpomocí s aktuálními záležitostmi nebo návrhy na vyvíjení dalších aktivit. Spoustu lidí určitě daná problematika nejen zajímá, ale zároveň se chtějí angažovat, k čemuž je tady spousta prostoru. Na Čistém nebi je kromě jiného sympatické i částečné a úspěšné fungování na bázi dobrovolnictví, kdy lidé nezištně a iniciativně přispívají k naplnění zájmu, který by měl být vlastní všem, co tady žijí.

Děkujeme za rozhovor a protože víme, že Tě v blízké budoucnosti čeká cesta na opačnou stranu zeměkoule, přejeme šťastnou cestu a ať se daří! A pro ty z vás, kterým se myšlenka aktivního zapojení zalíbila, podívejte se na sekci Zapoj se na našich stránkách. Na všechny nové dobrovolníky se velmi těšíme!

Ředitelka Čistého nebe Markéta Ubíková předává Luďkovi cenu Dobrovolník roku.


Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top