Ostrava, 23. ledna 2013

Od pondělí 21. ledna platí v části Moravskoslezského kraje (Ostravsko, Karvinsko, Frýdecko-Místecko) smogová situace. V roce 2012 byl přijat nový zákon o ochraně ovzduší, který velmi významně mění podmínky pro vyhlášení smogové situace, během které musí průmyslové podniky omezovat výrobu. Právě díky těmto změnám budeme mít od tohoto roku papírově méně smogových epizod než v předchozích letech. Nicméně, je důležité mít na paměti, že důvodem snížení počtu smogových situací je změna pravidel a nikoliv zlepšení ovzduší jako takového. Jak se pravidla změnila?


Podmínky podle staré verze zákona (platné do 31. 8. 2012)

Signál upozornění na smog

Jestliže koncentrace znečišťujících látek překročí určitou mez, vydává ČHMÚ takzvaný
signál upozornění na smog. Tyto limity jsou následující:
u oxidu siřičitého 250 μg.m-3
u oxidu dusičitého 200 μg.m-3
u troposférického ozonu 180 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách
nebo když hodnoty polétavého prachu (PM10) překročí čtyřiadvacetihodinový průměr 100 μg.m-3

Signál regulace

Dalším stupněm je signál regulace - průmyslové podniky se schválenými regulačními řády musí začít po jeho vyhlášení regulovat výrobu a omezit tak vypouštění škodlivin.

Pro signál regulace jsou dány limity: u oxidu siřičitého 500 μg.m-3
u oxidu dusičitého 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách
nebo u polétavého prachu pokud čtyřiadvacetihodinový průměr překročí 150 μg.m-3.

 

Podmínky podle novely zákona (platné od 1. 9. 2012)

Informativní prahová hodnota (dříve tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu upozornění)

je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

c) dvacetičtyřhodinová  průměrná  koncentrace  částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou   oblast   rostoucí   trend  hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Při překročení informativní prahové hodnoty dochází k vyhlášení smogové situace.


Regulační prahová hodnota
(dříve tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu regulace
) je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Po překročení regulační prahové hodnoty dochází k regulaci vybraných zdrojů znečišťování.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo  aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Shrnuto a potrženo

Doposud stačil pro vyhlášení regulace u velkých podniků jeden den, kdy u PM10 čtyřiadvacetihodinový průměr překročil 150 μg.m-3. S novým zákonem jsou potřeba tři takovéto dny. Výsledkem této změny je to, že průmysl nebude muset tak často regulovat svou výrobu. Ministerstvo životního prostředí říká, že nový způsob vyhlašování nemá zakrýt problémy s ovzduším v kraji (článek na iDnes ZDE)

Odhlédneme-li od změny podmínek pro vyhlašování regulace a zamyslíme se nad účinností regulace resp.  zda regulace průmyslu během smogové epizody zmírní již znečištěné ovzduší, pak musíme bohužel konstatovat, že účinek regulace není příliš významný. Podle našeho názoru by nicméně pomohla regulace průmyslové výroby v době ještě před samotným vypuknutím inverze. V současné době, kdy technologie umožňují lepší predikci vývoje znečištění (viz např. systém Medard), by jistě stálo za to, zamyslet se nad preventivními opatřeními, která by činnost podniků regulovala ještě před vypuknutím samotné smogové situace.

Celé znění zákona o ochraně ovzduší.

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top