Ochrana ovzduší - titulní stranaOstrava, 29. července 2013

Důležitý zdroj pro všechny zájemce o aktuální informace z oblasti ochrany ovzduší, odborný časopis Ochrana ovzduší, zdá se bude muset v příštím roce ukončit svou činnost. Časopis, který vychází nepřetržitě již od roku 1969, letos bohužel nezískal od Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 250 tisíc Kč, která by finančně pokryla jeho vydávání. Občanské sdružení, které tento odborný přehled nejnovějších studií na téma ovzduší vydává, sice může příští rok o finanční podporu opět zažádat. Nicméně i při pozitivním scénáři chybí finance na vydání prvních třech čísel. Časopis se tak řadí vedle dalších ekologických televizních a rozhlasových pořadů, nad jejichž existencí visel (a visí) za poslední 2 roky fungování Ministerstva životního prostředí (pod vedením býv. ministra Chalupy) velký otazník.

Problematice zániku časopisu Ochrana ovzduší se věnoval redaktor České pozice Jan Charvát, s jehož svolením uveřejňujeme následující text:

"Pořady a periodika odhalující dopady lidské činnosti na životní prostředí, zdá se, nemají dobré období. Potom co se na hranici zániku dostaly pořady veřejnoprávních médií Zeměžluč a Nedej se, se nyní ukázalo, že od příštího roku zanikne časopis Ochrana ovzduší. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mu neudělilo grant.

Odborné periodikum Ochrana ovzduší přitom vychází už 40 let. Nevychází v kdovíjak velikých nákladech, předplaceno ho má zhruba 700 odběratelů, především škol, veřejných institucí a odborníků. Jde však o jediné periodikum, které se systematicky věnuje ochraně ovzduší a dopadům znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel.

V redakční radě jsou nejdůležitější lidé z oboru, například profesor Ivan Holoubek, ale i zástupce veřejné správy - ředitel odboru ochrany ovzduší z MŽP Jan Kužel.

Čeští vědci v periodiku prezentují výsledky programů a projektů vědy a výzkumu, nové poznatky a technické novinky v oblasti ochrany ovzduší a především zveřejňují informace o znečišťování ovzduší a o kvalitě ovzduší v České republice a v zahraničí. Možná právě to ministerstvu životního prostředí nebylo po chuti. Zveřejňované studie totiž dokazovaly, že ministerstvo svou práci nedělá dobře. Kvalita ovzduší se totiž dostatečně nezlepšuje a v některých parametrech (znečištění v dopravě) se dokonce zhoršuje.

Šetří se (opět) na nesprávném místě

Od příštího roku budou muset vědci najít jiný kanál, kterým své výsledky předloží veřejnosti, potažmo politikům, kteří by na ně měli vhodným způsobem reagovat. Ministerstvo v rámci úspor periodiku s mnohaletou tradicí neudělilo grant. Smutné je, že nejde o žádné miliony. Celoroční provoz časopisu vyjde na pouhých 250 tisíc korun, z čehož největší část tvoří tisk, honoráře přispěvatelů nejsou nijak závratné.

„Je to velmi smutné a myslím že to přesně odpovídá tomu, jak ministerstvo přistupuje k aktivitám směřujícím k ochraně ovzduší a životního prostředí vůbec,“ komentoval situaci Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Jak jsme již avizovali, podobný osud málem potkal i pořad Nedej se na České televizi, který více se po dvacet let stavěl na stranu přírody, občanů a ekologických organizací. Od dotčených společností či politiků na něj proto po celých dvacet let chodilo mnoho stížností a došlo i na soudy, což zřejmě současné vedení televize obtěžovalo a tak na konci minulého roku přišlo s tím, že ekologicky zaměřený pořad Nedej se zruší.

ČESKÁ POZICE o tom informovala v článku: Kritický ekologický pořad „Nedej se“ zmizí z obrazovky

Po nátlaku části veřejnosti a odborníků pořad zůstal zachován, jen se změnil jeho formát. Podle kritiků už nyní nejde do tak kontroverzních kauz. Podle posledních informací ČESKÉ POZICE navíc stále není jisté, jestli bude pořad zachován.

Podobný osud potkal také rozhlasový ekologický pořad Zemežluč, který založil redaktor ČESKÉ POZICE Čestmír Klos. Když se rušil kanál Český rozhlas 6 a místo něj vznikl kanál ČRo Plus, se Zeměžlučí se už nepočítalo. Plánované zrušení pořadu s dvacetiletou tradicí také vyvolalo spontánní reakce posluchačů a odborníků. Frekvence se nakonec našla, skončil tedy pouze název Zeměžluč a místo toho ČRo Plus začal vysílat pořad Ekofórum. Trochu matoucí je to, že Ekofórum má dvě podoby, v sobotu ekonomickou a v neděli ekologickou.

S bojem proti pořadům, které se někomu „nehodí“, se budou muset jejich tvůrci i příznivci zřejmě potýkat i nadále."

Poděkování: Jan Charvát - Česká pozice, David Hradiský - MB-eko Mladá Boleslav  

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top