Ostrava, 6. 1. 2014

Český hydrometeorologický ústav, Zdravotní ústav a další subjekty každoročně monitorují počet dnů, kdy byl překročen denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3) . Limit je stanoven na 35 dní v roce. Podívejte se jak se měnilo pořadí TOP12 nejšpinavějších míst České republiky v posledních čtyřech letech.

TOP10 v roce 2014

 

 

Ostrava, 6. 1. 2015

Čisté nebe oslavilo v prosinci své čtvrté narozeniny. Andreas Triandafilu, jeden ze zakladatelů Čistého nebe, se na počátku roku zamyslel nad tím, proč řešíme zrovna ovzduší a proč to nevzdáváme ani v roce 2015.

Mám jeden život, další už určitě nedostanu. Nespornou výhodu mají ti šťastlivci, kteří věří v reinkarnaci. To se mě však netýká. Já si jsem jistý svým jediným zrozením, které se uskutečnilo už skoro před padesáti lety, a jedinou smrtí, která na mne někde čeká. Jen doufám, že nijak nespěchá. Období mezi nimi bylo, je a určitě i bude plné mých pokusů o krásné žití. Jedinečnost každého života v jeho plnosti a časovém omezení je úchvatná a mrazivá současně.

Už to jsou čtyři roky, kdy jsme s Honzou, Markétou a později i Kamilou v reakci na jakousi blamáž veřejnosti v souvislosti s kvalitou ovzduší na Ostravsku rozhýbali projekt Čisté nebe. Malou aktivní skupinu, kloubící v sobě zkušenosti a nadhled dvou „starších“ chlapů a dravost, kritičnost a pracovitost dvou mladých žen. Kombinace vskutku skvělá. Já díky tomu pochopil, co znamená pojem občanská společnost, a jak je důležité mít k běžně voleným demokratickým strukturám i možnost zapojení aktivního občana do konkrétních oblastí veřejného života formou nepolitického společenství. Stejně jako v demokracii bývají občas strany a hnutí zneužity, zmilitarizovány, naplněny demagogií a sebestředností, může stejné nebezpečí zahrozit i občanským skupinám. Doufám však, že mé přesvědčení, že se nejedná o případ Čistého nebe, stojí na pevném základě a my si svou vlastní sebereflexi dokážeme udržet dál. Aktivní a pozitivní lidé jsou požehnáním společnosti. Za tím si 100% stojím.

Nevzdáváme to ani v roce 2015. Děkujeme za podporu a přejeme pohodové svátky a Čisté nebe nad hlavou!

 

Ostrava, 9. prosince 2014

Lidé se na Čisté nebe obrací s dotazy týkající se chování během smogových situací. Jestli mají či nemají chodit ven, jak větrat, jestli pomůžou roušky nebo respirátory.

My jsme formulovali dva dotazy a obrátili jsme se na příslušné úřady. Konkrétně na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Státní zdravotní ústav, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

První otázka se týkala pobytu venku, druhá otázka hledala odpověď, zda nás mohou ochránit roušky či respirátory.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top