Máme ještě zdravý rozum?

Lokální topeniště začínají mít větší vliv na znečištěné ovzduší než průmysl. Tato zpráva proběhla ústy ostravské České televize po pracovním semináři zastupitelstva k tématu kvality ovzduší, který se konal 6. dubna 2011. Pan Bílek (ZÚ) v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že klesá vliv průmyslových zdrojů a dochází k nárůstu vlivu lokálních topenišť. Zajímalo by mne, o které studie pan Bílek opírá své tvrzení. V prezentaci pana Bílka z tohoto semináře je například uveden podíl významných zdrojů na emisích TZL, kdy srovnává rok 2007 s rokem 2009. Zde přirozeně vychází podíl AMO menší v roce 2009 než v roce 2007, protože pokud mě paměť neklame, v roce 2009 vzhledem ke krizi ArcelorMittal snížil významně výrobu, nebo to alespoň tvrdí.

Graf zdravotních dopadů znečištění

Grafy zdravotních dopadů znečištění.

Vybráno z prezentace MUDr. Evy Schallerové.

http://cistenebe.cz/index.php/galerie/mapy-znecisteni

 

 

Modrá (ne šedá) je barva nebe

Petr Beznoh

Po modrém blankytu bělavé páry plynou. Takto ve stručnosti zaznamenal českou (a tudíž snad i moravskoslezskou) krajinu Karel Hynek Mácha.

Když pominou klasické zimní inverze a s nimi už asi deset let spojené smogové situace, radujeme se, když krajinu prosvítí slunce. Ale podívejme se na oblohu. Je modrá? Ne, není. Je ocelově šedá v lepším případě šedobílá. K modrému blankytu má sakramentsky daleko.

Óda na Zeměkouli

Má Země, jak jsi mi drahá
na kolena před Tebou poklekám,
Tvou půdu do dlaně svírám
a na Tvou tvář polibek dám

Jsem ohromen Tvými oceány
s úžasem vzhlížím k Tvým pohořím
tajím dech nad Tvými kreacemi
dýchám zeleň lesů Tvých

Milion lidí se dusí a nikomu to nevadí!
Zase jsme nemohli dýchat, Ostrava se zahalila do neproniknutelného smogu. Píše se a mluví se o Praze a jejím ovzduší, ale Praha by pro Ostraváky mohla sloužit jako plicní lázně. Ovzduší u nás na Ostravsku je jedovaté i ve větrné a "čisté" dny, natož při špatných rozptylových podmínkách. Vysoká koncentrace regulerních jedů, jako jsou polychlorované bifenyly, drobný polétavý prach, benzo(a)pyren nebo PM10 otravuje denně nás i naše děti. Způsobuje to dlouhou řadu zdravotních komplikací, především bronchitidy a laringytidy.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top