Ostrava, 22. dubna 2014

Ve středu 23. dubna 2014 jde do Senátu Parlamentu České republiky návrh novely zákona o ovzduší, který mimo jiné

  • dovoluje stavby komunikací v oblastech, kde již nyní jsou překročeny imisní limity nebo by případné provoz na těchto komunikacích limity překročily, aniž by zde byla navržena a zrealizována kompenzační opatření pro místní obyvatele,
  • dovoluje přesuny emisních stropů mezi stacionárními zdroji emisí mezi různými provozovateli (dosud to bylo možné jen mezi zařízeními jednoho provozovatele, tuto výjimku si před několika lety vyjednal ČEZ, namísto zrušení je nyní navrženo její rozšíření).

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, jejíž je Čisté nebe členem, zaslalo senátorům dopis, v kterém je vyzvalo k zamítnutí tohoto návrhu novely zákona o ochraně ovzduší.

Přečtěte si, celé znění dopisu (PDF). Pošlete i Vy senátorům výzvu s žádostí o zamítnutí této novely.


Jan Kozina - Čisté nebe o. p. s.Ostrava, 11. února 2014

Dalibor Madej, náměstek města Ostravy pro životní prostředí (již druhé volební období!), říká: SAMOTNÉ NÁS TA ČÁSTKA PŘEKVAPILA (mluví při tom o průměrných dvou miliardách, které město ročně investuje do zlepšení životního prostředí, resp. 14 miliardách za posledních 7 let). Jenže ta částka je dort od pejska a kočičky, je v ní stříhání keřů a výsadba kytiček před Novou radnicí stejně jako dotace Dopravnímu podniku města Ostravy. Čili zejména to, co dělají i jiná města zcela běžně.

Pan náměstek už léta srdnatě bojuje za lepší životní prostředí a teď je překvapen, jak dobře to dělá. Myslím, že dobře ví, že nejhorší je znečištění vzduchu prachem a karcinogenními polyaromatickými uhlovodíky, přesto nám zapomněl sdělit to hlavní: že se nám za posledních 7 let vzduch v Ostravě nijak nezlepšil.

Ostrava, 13. ledna 2014
Richard Brabec - MŽPV rámci sestavování nové vlády se již několik dní diskutuje o novém ministru pro životní prostředí. Navrženým kandidátem je, a ministrem se s největší pravděpodobností stane Richard Brabec z Hnutí Ano. Nominace člena představenstva Svazu chemického průmyslu nicméně vyvolává od prvních chvil bouřlivé reakce, a to především v ekologických kruzích.

I v reakci na tyto nesouhlasné postoje, byla na popud A. Babiše uspořádána minulý týden společná schůzka se zástupci ekologických organizací. Schůzka se uskutečnila v pátek 10. ledna v Praze a Čisté nebe na ni zastupoval spoluzakladatel a předseda správní rady Andreas Triandafilu.

Ostrava, 10. ledna 2014

Strategický plán Čistého nebeStrategický plán činnosti obecně prospěšné společnosti Čisté nebe do roku 2015 vznikl v rámci projektu „Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s." za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe, k vzniku tohoto interního dokumentu uvedla: „Jako každá jiná organizace se potýkáme s omezenými zdroji, ať už finančními, časovými či lidskými. Z toho důvodu je pro nás zásadní určit si jasné cíle a stanovit harmonogram plnění. Nově vzniklý strategický plán je pro nás v tuto chvíli nepostradatelným pomocníkem v plánování budoucích kampaní, akcí a projektů. Děkujeme nadacím za finanční podporu vzniku této strategie."

 

Krásná Ostrava - 3/20137. ledna 2014

Věděli jste, že Ostrava má svůj vlastní "okrašlovací spolek"? Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vznikl v loňském roce a jeho členové usilují o zkrášlení a připomenutí zapomenutých ostravských míst. Členkou je i Kamila Plocková z Čistého nebe, která pro pravidelně vydávaný bulletin napsala článek o ostravském ovzduší. Článek s názvem "Boj za čistý vzduch aneb Proč se na to nevykašlat" vyšel v třetím, prosincovém čísle a najdete jej na straně 5 - 7. K přečtení doporučujeme ale i ostatní zajímavé články tohoto čísla.

3. číslo bulletinu Krásná Ostrava ke stažení

Webové stránky spolku najdete na adrese www.krasnaostrava.cz

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top