Průměrné roční koncentrace suspendovaných  částic PM10 v roce 2010 v řezu Rybnik, Wodzisław  Ślaski, Věřňovice, Ostrava‐Bartovice, Ostrava‐Zábřeh, Studénka,Hranice na Moravě ‐ výsledekmodelování VŠB‐TUOstrava, 29. srpna 2013

Letos v červnu byl ukončen tříletý projekt Air Silesia, který si kladl za cíl prozkoumat trendy v česko-polském přeshraničním znečištění. Na závěrečné konferenci byla prezentována souhrnná publikace Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy (pdf)

Pro zájemce doporučujeme především k přečtení nedávno zveřejněné (stručné) Manažerské shrnutí projektu (pdf), kde jsou k dispozici zajímavé grafy a mapky znečištění.

Benzen - koncentrace 2011Ostrava, 19. srpna 2013

V posledním měsíci vyšly v týdeníku 5+2 dva články, které se věnovaly problematice výskytu benzenu v Ostravě–Přívoze. Jaký je stav znečištění touto látkou a jaké mohou být zdravotní důsledky? Více přinášíme v článku.

ČHMÚ - Průměrné koncentrace látek (2007 - 2011)Ostrava, 15. srpna 2013

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil před časem na svých stránkách mapu, která na základě modelování a průměru dat zveřejňuje průměrné koncentrace látek za pětileté období 2007 - 2011. V čem jsou data přínosná? Mohou přiblížit těm, kteří nebydlí poblíž měřící stanice, jaké průměrné hodnoty látek, jakými jsou např. PM10, benzo(a)pyren či benzen se v jejich okolí vyskytují.

Mapa průměrných koncentrací (2007 - 2011)
Metodika, která byla pro výpočet hodnot použita je blíže popsána v grafické ročence ČHMÚ za rok 2011: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr11cz/kap22.html

 

  

Janez Potočnik - Evropský komisař pro životní prostředíOstrava, 1. srpna 2013

V polovině června jsme zaslali informační dopis Evropskému komisaři pro životní prostředí (J. Potočnik) a Evropskému komisaři pro zdraví a spotřebitele (T. Borg). V dopise jsme (spolu s účastníky Dne vzduchu) vybízeli komisaře ke zvýšenému zájmu o problematiku ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to především v souvislosti s překračováním imisních limitů v regionu.

Ochrana ovzduší - titulní stranaOstrava, 29. července 2013

Důležitý zdroj pro všechny zájemce o aktuální informace z oblasti ochrany ovzduší, odborný časopis Ochrana ovzduší, zdá se bude muset v příštím roce ukončit svou činnost. Časopis, který vychází nepřetržitě již od roku 1969, letos bohužel nezískal od Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 250 tisíc Kč, která by finančně pokryla jeho další vydávání. Více informací naleznete v článku. 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top