Ostrava - 1. 7. 2013

Minulý týden nás média bombardovala burcujícími titulky „Ocelovému srdci republiky hrozí infarkt“, „Velké propouštění na Ostravsku“. A je tu opět evergreen všech debat kolem ovzduší na Ostravsku. Co je důležitější, práce nebo čistý vzduch?

Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava nedávno vydala studii věnovanou budoucnosti Moravskoslezského kraje do roku 2020, která obsahuje doporučení, kam by měly směřovat finance z EU, aby docházelo k další modernizaci kraje. Studie je zajímavá právě z pohledu zaměstnanosti versus zdraví a zdravé životní prostředí.

PM10 - 2011 roční průměr - EUOstrava - 16. dubna 2013

Letošní rok 2013 je v rámci environmentální politiky EU vyhlášen "Rokem ovzduší". Pozornost, jež je této problematice věnována, je způsobena především závažností tohoto problému v rámci celé EU.

V pondělí 22. dubna dojde k neformálnímu zasedání Rady ministrů životního prostředí EU. Připojili jsme tedy náš hlas k dopisu adresovanému ministru Chalupovi, ve kterém jej skupina ekologických organizací žádá o podporu nových ambiciózních opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší, jak v ČR, tak celé Evropské unii.

Ostragen - debataOstrava, 22. března 2013

Čisté nebe ve spolupráci se studentskou organizací IFMSA Ostravské univerzity uspořádalo v úterý 19. března přednáškový večer na téma vlivu znečištěného ovzduší na kvalitu spermií a genetiku. Hosty besedy byli Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a RNDr. Pavel Rössner, Ph.D z Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze. V článku najdete shrnutí večera, prezentace hostů a zvukový záznam. 

Ostrava, 21. března 2013

Foto: archiv M. Straky

Ostravský Titanic. Výstavu s tímto názvem mají obyvatelé Ostravy možnost shlédnout v Centru stomatologie na Českobratrské ulici až do pátku 22. března 2013. Na výstavě jsou k vidění "smogové" fotografie ostravských fotografů Martina Straky a Petra Sznapky a malby žáků Základní umělecké školy Edvarda Runda. Proč se výstava jmenuje Ostravský Titanic a jaký má autor vztah k Ostravě? Na to jsme se zeptali fotografa Martina Straky.

Rozhovor v pdf (669 kb).

Ostrava, 3. března 2013

Čisté nebe se zapojilo do procesu komplexního přezkumu evropských politik zlepšování kvality ovzduší, který má být proveden v roce 2013. V rámci svého příspěvku jsme navrhli především zpřísnění limitu pro polétavý prach PM2,5 a vyjádřili jsme náš požadavek po zpřísnění všech limitů tak, aby se blížily doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top