Říká se mu kalifornský, fotochemický či letní smog. V těchto parných letních dnech trápí i Ostravsko. Jak letní smog vzniká a jaký má vliv na lidské zdraví?

Emisní bilance 2010 - MSK - Stacionární zdroje + DopravaČeský hydrometeorologický ústav zveřejnil na svých stránkách souhrnný přehled údajů o emisích za rok 2010. Z dat, která můžete nalézt na stránkách ČHMÚ, jsme se zaměřili na přehledy vypuštěných tuhých znečišťujících látek (polétavý prach) pro Moravskoslezský kraj. V článku naleznete jak přehled pro stacionární zdroje, tak i souhrnný graf pro stacionární zdroje a dopravu.

Ostrava - 1. června 2012

V Čistém nebi nás velmi zaujala informace, která se objevila, jak na počátku roku v médiich, tak byla rovněž prezentována v Akčním plánu pro rok 2012. Informace se týkala skutečnosti, že v Moravskoslezském kraji má být v roce 2012 investováno několik miliard korun do projektů k zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Celkový objem alokovaných finančních prostředků (v rámci 23. a 25. výzvy OPŽP) je stanoven na 4,5 mld. Kč. A podstatný je především fakt, že výše podpory pro vybrané projekty průmyslových podniků může být zpětně na základě udělené výjimky poskytnuta až do výše 90 % uznatelných nákladů jednotlivých projektů.

Vzhledem k velmi nestandardnímu zpětnému navýšení podpory až na 90% uznatelných nákladů nás zajímá, proč jsou veřejné finance přerozdělovány tímto nestandardním způsobem, proč nebyla raději vyhlášena nová výzva, jaké konkrétní průmyslové podniky tuto podporu budou čerpat, podle jakých kritérií budou podpořené projekty vybrány a jaký přínos budou mít při snižování emisí.

Poslanci ve středu 2. května schválili zákon o ochraně ovzduší. Poslanci zákon schválili v senátní verzi a tím napravili svou předchozí chybu, kdy v rámci pozměněného návrhu zákona odpustili povinnost poplatky za znečišťování velkým znečišťovatelům. Schválená verze zákona kromě vyšších poplatků velkým znečišťovatelů přináší také např. povinnost revize kotlů na tuhá paliva, zavádění kompenzačních opatření nebo imisní limity pro prachové částice PM2.5.
Více o schválené verzi zákona si můžete přečíst v článku na Idnes.cz. Více informací o různých verzích zákona můžete najít také v článku na našich stránkách

Autor fotky: Jaroslav Dula
Fotografii je možné publikovat pouze se souhlasem autora.

Ostrava - V úterý 24. dubna se do Poslanecké sněmovny opět vrací hojně diskutovaný zákon o ochraně ovzduší. Zákon, který byl nejvíce zviditelněn v souvislosti s hlasováním poslanců pro verzi postupně rušící poplatky velkým znečišťovatelům (více informací o prvním hlasování poslanců si můžete přečíst v tomto článku) se do Poslanecké sněmovny vrací zpět ze Senátu.

Jaké mají nyní poslanci možnosti hlasování?

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top