Koncentrace benzenu: Ostrava-PřívozOstrava - 6.8.2012
Užíváte si léta a sluníčka? Říkáte si, že špinavý vzduch nás trápí v Ostravě jenom v zimě a v létě si naše plíce konečně trochu odpočinou? Bohužel pobyt v Ostravě není ani přes léto žádnou výhrou. Do naší e-mailové schránky nám přišel dopis, který upozorňuje na vysoké koncentrace benzenu, které ke konci července zaznamenala měřící stanice v Ostravě-Přívoze. Naměřené hodnoty benzenu dosáhly na této stanici 24. července v 21:00 SELČ hodinové koncentrace 273,42 mikrogramů na metr krychlový, přičemž roční imisní limit pro tuto látku je 5 µg.m-3!

Daný graf i dopis jsme předali k odbornému komentáři - panu magistru Černikovskému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (odpověď naleznete níže v článku). O komentář jsme rovněž požádali zástupce Zdravotního ústavu (ZÚ).

V případě ZÚ nás především zajímalo, jaký je vliv takovýchto vysokých hodnot na naše zdraví. P. Hellebrandová ze Zdravotního ústavu uvedla, že "odhad rizika [vystavení takovýmto koncentracím benzenu] v žádném případě není možný vypočítat z jedné hodnoty (ještě špičkové) a je potřeba mít jako podklad minimálně roční časovou řadu hodnot." Nicméně zároveň také potvrdila, "že zvýšené koncentrace benzenu nejsou na území Ostravy ničím novým."

Dlouhodobé překročení hodnot benzenu potvrzuje graf zobrazující denní koncentrace benzenu pro stanici Ostrava - Přívoz za rok 2011 (pozn. jedná se o údaje ze stanice, kterou provozuje ZÚ - v Přívoze je jak stanice ČHMÚ, tak ZÚ) (graf byl převzat z této studie: Provoz automatizovaných monitorovacích stanic a mobilní měřící techniky sledující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji (pdf)) 

Denní koncentrace benzenu - Ostrava - Přívoz (2011)Zdroj: Studie Zdravotního ústavu

Komentář ČHMÚ:

Otázka ČN: Jedná se v tomto případě o skutečné hodnoty a nebo jde o poruchu měření?

Odpověď ČHMÚ: Naměřené hodnoty jsou v pořádku, nejedná se o poruchu přístroje. Špičkově vysoké 1hodinové koncentrace benzenu na stanici v Ostravě-Přívozu zaznamenáváme opakovaně, rovněž na stanici Ostrava-Fifejdy.

Roční průměrné koncentrace benzenu v lokalitě Ostrava-Přívoz dlouhodobě překračují roční imisní limit 5 µg.m-3, zatímco na ostatních lokalitách v Ostravě jsou podlimitní. Nadlimitních hodnot koncentrací benzenu je v rámci celé České republiky dosahováno pouze v Ostravě-Přívozu, tato skutečnost je dlouhodobě známa; viz ročenky znečištění ovzduší, vydávané ČHMÚ,
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

Výsledky měření benzenu v Ostravě za rok 2011 viz:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2011_enh/cze/pollution_hdqy/CZTOS_BZN_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2011_enh/cze/pdf/MaximaH-RAP.pdf

Mapy průměrných ročních koncentrací benzenu v České republice viz (údaje za rok 2010, grafická ročenka za rok 2011 bude vydána ca v září 2012):
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/png/oII42x26BZN.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/png/oII42x25chBZN.png

Jak je uvedeno v ročenkách, vyšší koncentrace souvisejí v této oblasti s průmyslovou činností (především s výrobou koksu).

Podrobně ČHMÚ popsal koncentrace benzenu v Ostravě včetně trendu koncentrací a ročního, sezónního, týdenního a denního chodu v dokumentu "Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší", ZÚ, ČHMÚ, VŠB-TU, CDV, E-expert pro Statutární město Ostrava, 2010; viz: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-ochrany-zivotniho-prostredi/oddeleni-odpadoveho-hospodarstvi-a-ochrany-ovzdusi/analyza-kvality-ovzdusi-v-ostrave/analyza-kvality-ovzdusi,

Poznámky k Vámi zaslanému dokumentu:
1. Nejedná se o emise, ale o imise.
2. Pro benzen není stanoven 1hodinový imisní limit, pouze roční imisní limit 5 µg.m-3; 1hodinové koncetrace nelze porovnávat s ročním imisním limitem. To samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že naměřené špičky 1hodinových koncentrací benzenu jsou velmi vysoké.
3. Informace o rozsahu měření benzenu v ČR jsou převzaty z Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Benzen, a nejsou přesné. Znečištění ovzduší benzenem v ČR rutinně měří především ČHMÚ - viz
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2011_enh/cze/pdf/MaximaH-RAP.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2010_enh/cze/pdf/pocsta.pdf

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Čoudí ti komín?

Webová a mobilní aplikace Čistý komín

Mobilní aplikace

SmogAlarm

Zemní plyn


Zemní plyn

CITI-SENSE Ostrava

Jsme členy

Zelený kruh logo

Philips

Go to top