Ostrava, 8. prosince 2016

Vadí vám, jak topí váš soused? Přidejte ho na mapu: http://www.cisty-komin.cz/

Organizace Čisté nebe představuje novou verzi své webové a mobilní aplikace Čistý komín 2.0 v rozšíření na celou Českou republiku. Aplikace původně navržená pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí nejhorší kvalita ovzduší v České republice, tak mohou začít používat lidé i ve všech ostatních 13 krajích České republiky.

Pro Android si aplikaci můžete stáhnout tadypro iOS zde.

Hlavním cílem této aplikace je přinášet osvětu. Lokální vytápění stojí za 84 % emisí benzoapyrenu v České republice, což je rakovinotvorná látka. Proto se snažíme vytvořit mapu, která na tento problém má upozornit. 

“Aplikace je navržena pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS či Android a máme také nové webové stránky, na kterých si mj. můžete nově stáhnout a vytisknout leták pro souseda obsahující Smokemanovo desatero správného topiče nebo se inspirovat příklady starostů z obcí v MSK, např. Marka Kanioka z obce Pražmo. Budeme rádi, pokud nám starostové z obcí v ČR pošlou i své zkušenosti, abychom je mohli sdílet,” komentuje novou podobu aplikace Čistý komín ředitelka organizace Čisté nebe Anna Plošková.

 

Ostrava/Brno, 7. července 2016

Čisté nebe ve spolupráci s právními experty z Frank Bold žalují Ministerstvo životního prostředí kvůli Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, přijatého letos v dubnu. Program neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

Ministerstvo životního prostředí si jako cílový stanovilo rok 2020, na jehož konci by měly být plněny všechny imisní limity. Program nicméně neobsahuje dostatečně určitá opatření, jejich časový plán ani srozumitelné a podložené hodnocení jejich účinnosti. Jinými slovy neříká, jak má být cíle dosaženo. Z některých částí odůvodnění Programu a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí navíc vyplývá, že stanovený termín je nereálný.

Přitom občané Ostravska projevili o problematiku mimořádný zájem a již v dřívějších fázích procesu přijímání Programu zaslali MŽP v rámci kampaně Vypakujsmog velké množství připomínek.

“Program zlepšování kvality ovzduší je v mnoha ohledech vágním dokumentem a myslíme si, že nezaručí potřebné zlepšení situace ve stavu ovzduší. Lidé z Ostravska tak budou nadále vystaveni nadlimitním koncentracím polétavého prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, které v České republice a potažmo i Evropě nemají obdoby. Potřebujeme, aby byl vydán takový program, který zajistí, že i my jednou budeme moci dýchat čistý vzduch,” komentuje za Čisté nebe ředitelka Anna Plošková.

Jsme přesvědčeni, že případné zrušení Programu nebude mít žádné závažné negativní následky, protože opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez Programu. Řada z nich se již dokonce realizuje nebo plánuje, bez ohledu na existenci Programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů). Naopak pokud bude plán soudem zrušen, bude muset MŽP přijmout nový plán, který jasně vymezí kroky a opatření, která je třeba podniknout, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority.

Celé znění Tiskové zprávy najdete zde.

Další tisková zpráva, kterou jsme vydali ve spolupráci se Zeleným kruhem je k nalezení zde.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top