Nastavení cookies

Čisté nebe o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení

Čisté nebe o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší”

Čisté nebe o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení
04.07.2022

Cílem výběrového řízení je natočení čtyř animovaných populárně-naučných videí na téma ochrana ovzduší s dobou 12 min. (tj. každý 3 min.). Forma a délka videí bude odpovídat
nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Součástí předmětu plnění je
produkce a postprodukce včetně anglických titulků a poskytnutí licencí k užití autorských práv.

Předmět zakázky je financován z grantu z Norských fondů jako součást projektu „Tvorba
populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“, registrační číslo: 3201400124.

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání  
nabídek a končí dne 15. 7. 2022 v 12:00 hod. Dodavatelé podají své nabídky osobně, nebo
doporučeně poštou na adresu:
Čisté nebe o.p.s.
Obránců míru 237/35
703 00 Ostrava - Vítkovice

zadavatel : Čisté nebe o.p.s.
sídlo: Obránců míru 237/35
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 28642996
DIČ CZ28642996
Zastoupeno: Mgr. Ondřej Daněk
Telefon: +420606428081
email: info@cistenebe.cz

Kontakt
Zástupce Čistého nebe o.p.s.: Mgr. Ondřej Daněk 
telefon: + 420 606 428 081
e-mail: ondrej.danek@cistenebe.cz

Výzva ČN

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo