Ostrava, 19. dubna 2017

Čisté nebe představuje novou verzi známé aplikace SmogAlarm http://www.smogalarm.cz/.

Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Zjistíte tak aktuální stav kvality ovzduší na vybraných stanicích v blízkosti místa, kde žijete nebo se právě nacházíte. K čemu je to dobré? Chcete si jít například zaběhat. Podíváte se na mobil a zjistíte, že kvalita ovzduší je špatná. Své rozhodnutí přehodnotíte nebo vyběhnete s kvalitní rouškou či respirátorem.

 Ostrava, 8. prosince 2016 

Vadí vám, jak topí váš soused i mimo Moravskoslezský kraj? Přidejte ho na mapu: http://www.cisty-komin.cz/

Organizace Čisté nebe představuje novou verzi své webové a mobilní aplikace Čistý komín 2.0 v rozšíření na celou Českou republiku. Aplikace původně navržená pro Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě trápí nejhorší kvalita ovzduší v České republice, tak mohou začít používat lidé i ve všech ostatních 13 krajích České republiky.

Pro Android si aplikaci můžete stáhnout tady, pro iOS zde.

Hlavním cílem této aplikace je přinášet osvětu. Lokální vytápění stojí za 84 % emisí benzoapyrenu v České republice, což je prokázaný lidský karcinogen. Proto se snažíme vytvořit mapu, která na tento problém má upozornit. 

“Aplikace je navržena pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS či Android a máme také nové webové stránky, na kterých si mj. můžete nově stáhnout a vytisknout leták pro souseda obsahující Smokemanovo desatero správného topiče nebo se inspirovat příklady starostů z obcí v MSK, např. Marka Kanioka z obce Pražmo. Budeme rádi, pokud nám starostové z obcí v ČR pošlou i své zkušenosti, abychom je mohli sdílet,” komentuje novou podobu aplikace Čistý komín ředitelka organizace Čisté nebe Anna Plošková.

Rozšíření aplikace Čistý komín na celou Českou republiku bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2016.

Ostrava, 9. května 2016

V rámci Think tanku na téma Mapa znečištění ovzduší jsme se 28. dubna věnovali v prostorách Industrial Cafe tématu Mapy znečištění ovzduší, kterou vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Podle prachových částic tento projekt určuje, jak se na znečištění ovzduší podílí doprava/průmysl/znečištění z Polska a domácí kotle.

Zajímal nás zejména závěr plynoucí z analýzy jednotlivých zdrojů znečištění, který Čisté nebe pokládá za problematický - vyplynulo z něj mj., že nejvyšší podíl na znečištění má v našem regionu doprava, stejný údaj několikrát proběhl i médii. Kde je tedy pravda? 

Pozvání na think tank přijali tito odborní hosté:

Ing. Lucie Hellebrandová - vedoucí oddělení ovzduší ZÚ se sídlem v Ostravě

Vladimír Lollek - spoluřešitel projektu Mapy znečištění ovzduší, společnost E expert s.r.o.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - vedoucí katedry ochrany ŽP v průmyslu z VŠB-TU Ostrava

Ing. Marek Bruštík - vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence KÚ MSK

Prezentace paní Hellebrandové a pana Lollka k nahlédnutí zde.

Za občanský sektor dorazili: Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe). Setkání moderovala Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe.

Diskuse byla tentokrát součástí jednotlivých prezentací, opustili jsme model úvodu do problematiky a až následné debaty vzhledem k jisté náročnosti tématu.

Závěr: 

Projekt přinesl řadu nových poznatků a námětů pro další rozvoj metod odhadu původců znečištění. Jedná se o historicky první snahu o zpřesnění původních odhadů podílů zdrojů v rámci celé ČR a v tak širokém rozsahu. Podíly jednotlivých zdrojů v MSK jsou podle výsledků ZÚ následující: dálkový přenos (28 %), doprava (25 %), lokální vytápění (19 %), hutnictví (11 %), lokální vytápění z PL (10 %), velká energetika (3 %) —> jedná se o průměr za MSK kraj.

Podle docenta Jančíka je ale závěr nepřesný a nesprávně interpretovaný. Posuzovat celou plochu kraje a v rámci ní plošně převládající vliv zdrojů nemá dle jeho názoru žádný smysl. Důležité je, kolik obyvatel je převážně zatíženo z kterých zdrojů tam, kde je nevyhovující kvalita ovzduší. Například čisté části kraje (vrcholové partie Beskyd) budou pravděpodobně z velké části ovlivněny polskými zdroji, ale z hlediska zatížení obyvatel a ekosystémů to nebude hrát žádnou roli. 

Děkujeme všem hostům za účast a dynamickou diskusi. 

Setkávání v rámci think tanku jsou financovány z vlastních zdrojů organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 20. listopadu 2015

Na podzim (11. listopadu) Čisté nebe uspořádalo další setkání think tanku Ostravské nebe.
Tématem čtvrtého setkání byly koksovny v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována prezentacím a představením jednotlivých provozů a prezentace ČIŽP se věnovala technologiím koksárenství, historii koksárenství v kraji a uvedl nás do metedologie měření emisí z koksoven.

Následovala diskuze, během které se řešili emise prachu a benzo(a)pyrenu a jejich výpočet, plány na modernizaci do budoucna a evropský kontext koksárenství.

Ostrava, 5. května 2015

I na jaře Čisté nebe pokračuje s aktivitami.
Uspořádali jsme 3. setkání Think tanku Ostravské nebe. Tématem třetího setkání byla integrovaná povolení (IPPC) v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována úvodu do problematiky.
Zástupci neziskového sektoru byli proškolení Hanou Sotoniakovou (Frank Bold), která vysvětlila jako probíhá integrované povolení a jak se mohou občanské iniciativy zapojit do tohoto procesu.

V druhé části setkání jsme mohli přivítat naše odborné hosty.
Těmi byli:
Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Ing. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí.
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
Pan Bruštík a pan Štěrba si připravili úvodní prezentaci a poté následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Marka Bruštíka, Moravskoslezský kraj .pdf

Prezentace Radomíra Šterby, ČIŽP .pdf

Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe), Vladimír Burda (z.s. Vzduch) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe.

Tento projekt je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 9. dubna 2015

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se týkal situace na Ostravsku:
“Ukázalo se, třeba opět letos v sezoně, topné nebo zimní, že tím hlavním problémem se zdají být především lokální topeniště, které jsou hlavním zdrojem těch prachových mikročástic, které na sebe pak váží karcinogenní látky.”
Tento výrok ministr zazněl v rozhovoru pro Události v regionech na České televizi.
Mluvil ministr pravdu?

Ostrava, 2. dubna 2015

Na Ostravsku stále dochází k překračování limitních hodnot polétavého prachu. Hodnoty zde bohužel patří k nejvyšším v České republice. Města jako např. Ostrava, Bohumín, Frýdek-Místek nebo Třinec se snaží kvalitu ovzduší zlepšit mimo jiné i výsadbou tzv. izolační zeleně, která má snížit prašnost v ovzduší, a zlepšit tak jeho kvalitu. Jelikož se ale jedná v drtivé většině o stromy listnaté a k překročení imisních limitů prachových částic dochází většinou v zimních měsících, vyvstává otázka, jak moc je tento krok efektivní? Hlídka Barona Prášila se to pokusila zjistit.

 

Ostrava, 27. března 2015

Ve čtvrtek 26. března proběhla v České televizi debata na téma kontroly lokálních topenišť.
Debaty se mimojíné zúčastnil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a poslanec ODS Jan Zahradník.
Hlídka Barona Prášila ověřila výroky v této debatě.

Celou debatu můžete sledovat na webu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/

A jak to dopadlo?

 

Ostrava, 19. března 2015

Ovzduší na Ostravsku patří k nejznečištěnějším v rámci Evropy. Řešení tohoto komplexního problému je v nedohlednu a tak se lidé, kteří ještě z Ostravska neodešli, snaží alespoň částečně zmírnit dopad špatného ovzduší na jejich zdraví. Zdravá strava, časté výlety do hor a doma čistička vzduchu. Jak účinné jsou tyto přístroje, které mnohdy stojí tisíce korun? Hlídka Barona Prášila se to pokusila zjistit.

 

 

 

Ostrava, 12. března 2015

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok ministra životního prostředí Richarda Brabce: “Dneska stačí tři až čtyři domy se špatným palivem a zamořená je celá obec, a to i karcinogenními látkami, které pak musíme dýchat my i naše děti.”
Tento výrok ministr často opakuje, objevil se například v rozhovoru pro Deník.
Přečte si naše hodnocení tohoto výroku.

 

 

Podkategorie

Go to top