Nastavení cookies

Kvalita ovzduší v Ostravě v období 2013-2020

V roce 2013 jsme se na rok 2020 dívali jako na hodně vzdálenou budoucnost a doufali v čisté nebe nad Ostravou.

Kvalita ovzduší v Ostravě v období 2013-2020
17.11.2020

Jak hodnotí posledních 7 let předseda správní rady Čistého nebe Jan Kozina?

"Jednou větou – jako mírný pokrok pod mezemi zákona. Na městě i v kraji naštěstí již dnes oproti minulosti rozhodují lidé, kteří problém vnímají a snaží se jej řešit. A mírné zlepšení je i v tom hlavním – v míře znečištění prachem. V tom rozhodujícím místě – ve vládě a na Ministerstvu životního prostředí – ale jenom přešlapujeme. Co můžeme chtít po vládě, která řeší technikálie typu superhrubé mzdy, takže na ovzduší nikdy nedojde (jenom vláda může jednat třeba s Polskem, které ostravské ovzduší v zimě hodně negativně ovlivňuje). Co můžeme chtít po ministerstvu, které vede ex-ředitel velké znečišťující továrny. Za většinu dobrého vděčíme EU, typicky dotace na výměnu domácích kotlů.
Důležitý je tlak veřejnosti, obyvatel Ostravska. I díky němu klíčoví průmysloví znečišťovatelé zavedli řadu opatření na snížení emisí. Na rozdíl třeba od polských hutí, které se dnes ale i díky tomu zavírají. Což sice přinese snížení emisí, ale také ztráty zaměstnání, know-how a výkonu ekonomiky. A to nechceme."

Jak vypadá situace, když se podíváme na oficiální data ČHMÚ?

Od roku 2013 dochází k pozvolnému snižování znečištění ovzduší, stále však nemáme ono čisté nebe nad Ostravou. Prachové částice (především PM2.5, které mají značný vliv na zdraví lidí) stále zůstávají problémem. Hlavní nebezpečí představuje benzo[a]pyren, jehož hodnoty několikanásobně překračují povolené imisní limity. Klasickými zdroji benzo[a]pyrenu jsou koksovny a lokální topeniště. Pozornosti by neměl uniknout ani benzen, jehož hodnoty (především na měřící stanici v Přívoze) se pohybují nebezpečně blízko imisního limitu.

Podívejte se sami, jak se v průběhu posledních 7 let pohybovaly koncentrace znečišťujících látek v ostravském ovzduší. Nutno podotknout, že na koncentrace znečišťujících látek má velký vliv počasí – především teploty v zimě. Nejtužší zima byla v letech 2013, 2017 a 2018 a na grafech je vidět související zhoršení v daných letech. Ještě dodáváme, že od roku 2017 se změnily a zpřísnily podmínky pro vyhlášení smogové situace a regulace, proto je zde tak strmý nárůst v jejich délce.

b[a]p.jpgbenzen.jpgpm2.5.jpgPM10.jpgPM10 24hod.jpgregulace.jpgsmogovky.jpgteploty..jpg