Nastavení cookies

SmogAlarm

SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Aktualizovaná verze poskytuje Evropský index kvality ovzduší, který je vypočítán každou hodinu pro více jak 2000 monitorovacích stanic napříč Evropou a využívá data poskytnutá členskými zeměmi EU.  Aplikace je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android, iPhone a pod názvem Čistota ovzduší také pro telefony s operačním systémem Windows Phone. Pro svůj provoz vyžaduje aplikace alespoň dočasné připojení mobilního telefonu k internetu.

SmogAlarm pro Android SmogAlarm pro Apple

Jaké jsou kvality SmogAlarmu?

1. Moderní vzhled

2. Notifikace: nastavte si u vybraných stanic možnost upozornění na špatnou kvalitu ovzduší, notifikace je možná také na základě vaší lokace.

3. Mapa: na přehledné mapě České republiky můžete přehledně srovnat, jak se v Česku dýchá, taktéž uvidíte data z více jak 2000 evropských stanic.

4. Informace: aplikace obsahuje záložku o znečišťujících látkách, imisních limitech, vysvětluje index kvality ovzduší a přináší doporučení SZÚ, jak se chovat v jednotlivých indexech kvality ovzduší.

V čem mi SmogAlarm pomůže?

SmogAlarm je nástroj, který Vám poskytne v reálném čase aktuální data o kvalitě ovzduší podle místa, kde se zrovna nacházíte. Představte si, že je typický zimní den v Ostravě a Vy vyzvedáváte své děti ze školky. Rozhodujete se, zda se vydat domů pěšky příjemnou procházkou zasněženým městem, nebo máte-li raději použít MHD a být dříve doma. Podíváte se na SmogAlarm a zjistíte, že kvalita ovzduší je např. velmi špatná a zvolíte raději rychlý přesun domů pomocí MHD. V těchto a podobných případech je pro Vás SmogAlarm prakticky jediný nástroj, jak upravit své chování tak, abyste minimalizovali negativní vliv ovzduší na Vaše zdraví.

Jak SmogAlarm funguje?

Po instalaci a spuštění načte aplikace SmogAlarm, prostřednictvím internetového připojení (mobilního nebo Wi-Fi), data všech měřících stanic, která Český hydrometeorologický ústav eviduje. Data zobrazují vyhodnocení tříhodinových klouzavých koncentrací sledovaných znečišťujících látek. V aplikaci si můžete vybrat kraj a konkrétní měřící stanici. Nebo můžete SmogAlarm nechat vyhledat nejbližší měřící stanici za Vás. Ta se hledá pomocí mobilní sítě (GSM/3G) nebo bezdrátové sítě (Wi-Fi) nebo navigace (GPS), podle toho, která z těchto sítí dodá informaci o naší poloze dřív. Data si můžete zobrazit v přehledném widgetu, kde se zobrazí data nejbližší stanice. Je možné nastavit si notifikaci na zhoršenou kvalitu ovzduší - sami si nastavíte hodnoty, na které již chcete být upozorněn

Aplikace zobrazuje název měřící stanice, datum a čas měření, vypočtený index kvality ovzduší v šestibodové barevně odstupňované škále (velmi dobrá až dobrá - 1A, 1B; přijatelná - 2A, 2B; zhoršená až špatná - 3A, 3B), koncentraci ozonu, prachových částic PM10 a PM2,5, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Zobrazeny jsou pouze hodnoty, které daná měřící stanice poskytuje.

Další informace naleznete na webových stránkách: http://www.smogalarm.cz/

Kdo SmogAlarm vytvořil?

Aplikace SmogAlarm vznikla ve spolupráci autora konceptu, kterým byla organizace Čisté nebe o.p.s., a vývojáře Stanislava Ubíka, který aplikaci vytvořil bez nároku na honorář. Stanislav Ubík se zabývá tvorbou počítačových programů na zakázku a je mimo jiné autorem software pro plánování tras Cyklotrasy, Turistické trasy a Běžecké tratě. Aktualizace SmogAlarmu byla podpořen grantem z Norských fondů. Vývoj notifikace na základě lokace byl podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Mediální ohlas

Více informací