Nastavení cookies

SmogAlarm

SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Aplikace je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android, iPhone a pod názvem Čistota ovzduší také pro telefony s operačním systémem Windows Phone. Pro svůj provoz vyžaduje aplikace alespoň dočasné připojení mobilního telefonu k internetu.

SmogAlarm pro Android SmogAlarm pro Apple

Jaké jsou kvality SmogAlarmu?

1. Moderní vzhled

2. Notifikace: nastavte si u vybraných stanic možnost upozornění na špatnou kvalitu ovzduší.

3. Mapa: na přehledné mapě České republiky můžete přehledně srovnat, jak se v Česku dýchá.

4. Informace: aplikace obsahuje záložku o znečišťujících látkách, imisních limitech, vysvětluje index kvality ovzduší a přináší doporučení SZÚ, jak se chovat v jednotlivých indexech kvality ovzduší.

V čem mi SmogAlarm pomůže?

SmogAlarm je nástroj, který Vám poskytne v reálném čase aktuální data o kvalitě ovzduší podle místa, kde se zrovna nacházíte. Představte si, že je typický zimní den v Ostravě a Vy vyzvedáváte své děti ze školky. Rozhodujete se, zda se vydat domů pěšky příjemnou procházkou zasněženým městem, nebo máte-li raději použít MHD a být dříve doma. Podíváte se na SmogAlarm a zjistíte, že kvalita ovzduší je např. velmi špatná a zvolíte raději rychlý přesun domů pomocí MHD. V těchto a podobných případech je pro Vás SmogAlarm prakticky jediný nástroj, jak upravit své chování tak, abyste minimalizovali negativní vliv ovzduší na Vaše zdraví.

Jak SmogAlarm funguje?

Po instalaci a spuštění načte aplikace SmogAlarm, prostřednictvím internetového připojení (mobilního nebo Wi-Fi), data všech měřících stanic, která Český hydrometeorologický ústav eviduje. Data zobrazují vyhodnocení tříhodinových klouzavých koncentrací sledovaných znečišťujících látek. V aplikaci si můžete vybrat kraj a konkrétní měřící stanici. Nebo můžete SmogAlarm nechat vyhledat nejbližší měřící stanici za Vás. Ta se hledá pomocí mobilní sítě (GSM/3G) nebo bezdrátové sítě (Wi-Fi) nebo navigace (GPS), podle toho, která z těchto sítí dodá informaci o naší poloze dřív.

Aplikace zobrazuje název měřící stanice, datum a čas měření, vypočtený index kvality ovzduší v šestibodové barevně odstupňované škále (velmi dobrá až dobrá - 1A, 1B; přijatelná - 2A, 2B; zhoršená až špatná - 3A, 3B), koncentraci ozonu, prachových částic PM10 a PM2,5, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Zobrazeny jsou pouze hodnoty, které daná měřící stanice poskytuje.

Další informace naleznete na webových stránkách: http://www.smogalarm.cz/

Kdo SmogAlarm vytvořil?

Aplikace SmogAlarm vznikla ve spolupráci autora konceptu, kterým byla organizace Čisté nebe o.p.s., a vývojáře Stanislava Ubíka, který aplikaci vytvořil bez nároku na honorář. Stanislav Ubík se zabývá tvorbou počítačových programů na zakázku a je mimo jiné autorem software pro plánování tras Cyklotrasy, Turistické trasy a Běžecké tratě.

Mediální ohlas

Více informací