Nastavení cookies

CZmoudil

Lokální topeniště, průmyslové podniky, ale i osobní nebo nákladní automobily. Ti všichni přispívají v ČR ke znečištění ovzduší a ti všichni mohou být nově přidání do mobilní aplikace CZmoudil. Uživatelé zde mohou nahrávat fotografie „čmoudících" automobilů, domácností a průmyslových objektů.

CZmoudil pro Android CZmoudil komín pro Apple

O projektu

Aplikace je zdarma ke stažení pro Android a iOS.

Nezisková organizace Čisté nebe aplikací navázala na svůj úspěšný první projekt Čistý komín, ve kterém uživatelé přidávali fotografie zřetelně znečišťujících lokálních topenišť. V průběhu sedmi let uživatelé přidávali do původní aplikace Čistý komín stovky komínů ročně a setkala se s ohlasem například u starostů, odborů životního prostředí, ale i u obyvatel obcí.

Do aplikace CZmoudil je nyní možné nahrávat i fotografie dalších zdrojů znečištění - tedy mobilních a nákladních automobilů a průmyslových objektů. Průmyslové objekty jsou již na mapě zaznačeny, uživatel tedy jen klikne na daný provoz a nahrává k němu fotografie. Fotografie přidané do interaktivní mapy mohou následně sloužit jako podklad pro zahájení dalších kroků.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Více informací

Zdroje znečištění

Jak vzniká znečištění ovzduší? Jaké látky se v ovzduší nacházejí? Jaké mají znečišťující látky vliv na zdraví a životní prostředí? Jak znečištění předcházet? Co dělat v případě znečištění?

Rozklikněte si jednotlivé zdoje znečištění a dozvíte se odpovědi na tyto otázky.

Lokální topeniště
Automobilová doprava
Průmyslové zdroje