Nastavení cookies
DOMŮ > O nás > Podporují nás

Podporují nás

Čisté nebe je nezisková nevládní organizace a musí se spoléhat pouze na své vlastní zdroje. Těmi jsou v tuto chvíli převážně firemní dary a grantová podpora jednotlivých projektů.

Nadace a nadační fondy

Grantová podpora institucí

Firmy a jednotlivci

Jak můžete podpořit Čisté nebe i Vy?

Jednorázovým nebo pravidelným darem prostřednictvím aplikace Darujme

Přesáhne-li Váš roční příspěvek 1000 Kč, můžete si jej odečíst z daní (ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel). Potvrzení o daru Vám na vyžádání rádi zašleme.

Pravidelnou podporou trvalým příkazem

Jedině pravidelní přispěvatelé nám umožňují věnovat se různým problémům životního prostředí dlouhodobě a systematicky. Zřídíte-li si ve Vaší bance měsíční nebo čtvrtletní trvalý příkaz, například na 50 Kč, resp. 150 Kč, ve prospěch účtu 43-8475580287/0100, rozložíte si příspěvek do několika menších dílů a nám pomůžete budovat jistotu pro dlouhodobé projekty.

Zřízení trvalého příkazu, včetně zřízení identifikace Vaší platby můžete uskutečnit rovněž prostřednictvím aplikace Darujme výše. Pokud si chcete zřídit trvalý příkaz samostatně (tzn. nikoliv přes aplikaci Darujme), poprosíme Vás o vyplnění dárcovského formuláře.

Dary, které nebudou identifikovány (ať už přes aplikaci Darujme a nebo na základě dárcovského formuláře), nebudeme akceptovat resp. peníze budou vráceny na účet odesílatele.

Poskytnutí služeb či věcných darů

Vítáme bezplatné popř. zlevněné služby v oblasti právních služeb, pronájmu prostor na semináře či servis tiskáren a výpočetní techniky, ale také slevy na výrobu propagačních předmětů, tiskovin, inzerce, nákup toneru do tiskáren apod.

Můžete nám také věnovat věcné dary s tématikou přírody a životního prostředí do soutěží pro děti i dospělé.

Daňové výhody při poskytnutí daru

Dokumenty ke stažení

  • Darovací smlouva (pro právnické osoby)[.docx] [.pdf]
  • Potvrzení o daru (pro fyzické osoby)[.docx] [.pdf]
  • Formulář pro dárce[.doc]