Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší

Stav ovzduší

Čisté nebe monitoruje aktuální i dlouhodobý stav ovzduší na Ostravsku i v celé České Republice.

Aktuální stav ovzduší

Informace o aktuálním stavu ovzduší, index kvality ovzduší.

Více informací

Ovzduší v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj a zejména Ostravsko je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice, a stejně tak patří k nejznečištěnějším oblastem v rámci Evropy.

Více informací

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečišťující látky, které se nacházejí v ovzduší, mají negativní vliv na naše zdraví. Znečištěné ovzduší má dopad na celou populaci Ostravska, ale mezi nejohroženější skupiny patří těhotné ženy, děti a senioři.

Více informací

Smogové desatero

Jak se chovat při výskytu zvýšeného množství smogu v atmosféře?

Více informací

Slovníček pojmů

Vysvětlení nejdůležitějších a nejpoužívanějších pojmů v oblasti kvality a znečištění ovzduší.

Více informací