Nastavení cookies

Nové edukační video o znečištění ovzduší

V rámci projektu podpořeného Moravskoslezským krajem jsme vytvořili edukační video o znečištění ovzduší.

Nové edukační video o znečištění ovzduší
15.12.2020
  • Jaké jsou zdroje znečištění ovzduší?

  • Jaké látky do ovzduší vypouštějí a jak tyto látky ovlivňují naše zdraví?

  • Jak se (ne)chovat v období se zhoršenou kvalitou ovzduší?

  • Jak předcházet znečištění ovzduší?

Odpovědi na tyto otázky a další zajímavé informace naleznete v našem edukačním videu. Video vzniklo ve spolupráci se Školou obnovy venkova Třanovice a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

LOGO ŠOV.jpg5893_msk.jpg