Nastavení cookies

Projekt Čistého nebe “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší”

Čisté nebe uspělo se svým návrhem projektu “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší” v rámci výzvy „Reine“ podpořeného grantem z Norských fondů.

Projekt Čistého nebe “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší”
03.01.2022

Na jaře roku 2021 jsme začali připravovat návrh projektu “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší”, který má za cíl vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s dopadem i mimo Moravskoslezský region. Projekt jsme podali v rámci výzvy „Reine“ SGS-4 - 3.2.5.1 „Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší“ financovaného z Norských fondů 2014–2021. 

Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením a stáváme se realizátory tohoto projektu. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Videa budou určena pro dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou budou žáci druhých stupňů vybraných škol MS regionu. Druhou cílovou skupinou bude široká veřejnost, která přijde do kontaktu s našimi videi skrze vysílání televizních stanic s regionálním i celorepublikovým dosahem.

Projekt povede k informovanosti značné části populace ohledně vlivu lidské činnosti na ovzduší. Budou tak mít možnost učinit reálné změny a participovat na nápravě situace. Projekt bude mít dlouhou životnost díky tomu, že výstupy budou dostupné i po ukončení projektu. 

Na projektu spolupracujeme s organizací NILU – Norsk institutt for luftforskning z Norska, která přispěje svými expertními znalostmi při vytváření obsahu videí. A s Místní akční skupinou Pobeskydí, která bude zajišťovat koordinaci při přípravě promítání populárně naučných videí spojených se semináři, v oblasti správního území ORP Frýdek-Místek, ORP Havířov, ORP Třinec, ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. 

Supported by grant from the people of Norway.