Nastavení cookies

Poděkování za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj se rozhodl podpořit projekt Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší.

Poděkování za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
13.11.2022

Finance poskytnuté krajem půjdou na realizaci projektu Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší. V Moravskoslezském kraji je znečištění ovzduší důležité téma. Jedním z řešení je i vzdělávací a informační činnost, které se v naší organizaci věnujeme. Velmi si vážíme podpory Čistého nebe ze strany samotného kraje.

Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ je zaměřen na vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s celorepublikovým dopadem. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Projekt obsahuje také semináře na vybraných školách Moravskoslezského kraje. Videa budou postupně nahrávána na webové stránky, které jsou zde:

https://www.videaovzdusi.com/

Vzniknou 4 animovaná videa na téma:

Vliv znečištění ovzduší na kvalitu života a zdraví

Znečištění ovzduší z dopravy

Průmyslové znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší z lokálních zdrojů

Na projektu spolupracuje Čisté nebe o.p.s. s organizací NILU – Norsk institutt for luftforskning z Norska a s Místní akční skupinou Pobeskydí.

Moc děkujeme, Vaší pomoci si nesmírně vážíme.

Tým Čistého nebe