Nastavení cookies

Besedy na školách

Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ se posouvá do své závěrečné části.

Besedy na školách
26.01.2023

V týdnu od 23. ledna 2023 začaly besedy na vybraných školách Moravskoslezského kraje, při kterých žákům a žákyním prezentujeme vida vzniklá v rámci tohoto projektu. Čtyři animovaná videa se zaměřují na lidské zdraví a jednotlivé zdroje znečištění. Kromě vzdělávací složky poskytují videa i vzorce správného chování v daných situacích.

Ve spolupráci s naší partnerskou organizací MAS Pobeskydí, z. s. promítáme videa a diskutujeme na téma ochrana ovzduší. Účastníci besed si také odnesou pracovní listy, které mohou vyplnit na základě znalostí získaných z animovaných videí. Po každém shlédnutém díle následuje diskuze, kdy si žáci ukotvují nové znalosti, doptávají se na podrobnosti a přemýšlí co může udělat jejich škola nebo oni sami za účelem ochrany ovzduší a životního prostředí.

Besedy se setkávají se zájmem žáků a žákyň a přináší řadu zajímavých nápadů. Důležité je, aby si žáci a žákyně vybudovali zájem o kvalitu prostředí, ve kterém žijí. Za to patří také dík kolegyním z Místní akční skupiny Pobeskydí a taktéž podpoře Moravskoslezského kraje.

Tento projekt byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Supported by Norway through the Norway grants.