Nastavení cookies

Nová brožura Znečištění ovzduší

Brožura Znečištění ovzduší je nyní volně ke stažení.

Nová brožura Znečištění ovzduší
31.01.2023

Nyní máte možnost si stáhnout novou online brožuru Znečištění ovzduší a jeho vliv na lidské zdraví.

Brožuru můžete stáhnout na stránkách projektu: https://www.videaovzdusi.com/

Nebo jako pdf soubor zde: http://bit.ly/3wIIMNu

Naleznete v ní nejen základní informace o jednotlivých polutantech ovzduší, ale také užitečné informace, jak my sami můžeme na osobní úrovni znečištění předcházet a co dělat v případě znečištění.

Brožura je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá lokálními topeništi. Není na škodu si připomenout, že znečištění z lokálních topenišť tvoří v České republice největší zdroj prachových částic PM10 a PM2,5. Dozvíte se také, jak správně topit a jaké zdroje energie jsou pro nás nejlepší.

Druhá kapitola je věnována automobilové dopravě. Dozvíte se, že zdroj znečištění z dopravy není jen ze spalování fosilních paliv, ale také z oděru brzdových destiček a pneumatik. To je pro nás velmi podstatné, jelikož znečištění z dopravy se vyskytuje v dýchací zóně lidí. V oblasti blízko nad zemí nacházíme přízemní ozon, jehož zvýšené koncentrace mají nežádoucí účinky na lidské zdraví.

Závěrečná kapitola je zaměřena na průmyslové zdroje znečištění ovzduší. Průmysl má významný podíl na znečištění ovzduší a také na klimatické krizi. Text se věnuje například oxidu siřičitému, oxidům dusíku, oxidu uhelnatému, těžkým kovům a tak dále. I v této kapitole nalezneme, jak my sami můžeme podporovat snížení znečištění z průmyslové výroby. V případě znečištění navrhuje také vhodný postup řešení.

Brožura vznikla v rámci projektu „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“. Autorkou je naše pracovnice Mgr. Nela Vachtarčíková a za grafickým zpracováním stojí Bc. Monika Menšíková. Brožuře bylo přiděleno oficiální ISBN. Tištěná verze bude rozdána během školních besed v Moravskoslezském kraji. Online verze je dostupná zdarma pro všechny zájemce.

Tento projekt byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Supported by Norway through the Norway grants.