Nastavení cookies

Vypakuj smog z Ostravska - finále!!!

Jdeme do finále!

Vypakuj smog z Ostravska - finále!!!
16. listopadu 2015

Programu zlepšování kvality ovzduší pro Ostravsko právě prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA).

Veřejnost se v tuto chvíli může zapojit a podat svá vyjádření k návrhu! Současný návrh jsme zanalyzovali a posíláme úředníkům naše vyjádření.

Pokud nás chcete podpořit, můžete se zapojit do 30. 11. 2015 na www.vypakujsmog.cz