Nastavení cookies

CITI-SENSE - dotazník o vnímání kvality ovzduší

Čisté nebe podporuje projekt CITI-SENSE.

CITI-SENSE - dotazník o vnímání kvality ovzduší
24. září 2015

CITI-SENSE je evropský projekt s cílem poskytnout občanům informace pro lepší porozumění problematiky kvality ovzduší hodnocené s využitím nových technologií. Součástí projektu je i tento dotazník, který pomůže lépe pochopit, jak občané vnímají problematiku kvality ovzduší. Dotazník je zcela anonymní. Všechny odpovědi budou zpracovány a budou veřejně přístupné. Dotazník naleznete na stránkách projektu