Nastavení cookies

Projektové školení CA2 na Technologické univerzitě v Kaunasu

V na konci června proběhlo projektové školení projektu Clean Air 2 na Technologické univerzitě v Kaunasu

Projektové školení CA2 na Technologické univerzitě v Kaunasu
03.07.2022

Tvorba vzdělávacích online her projektu Clean Air 2 postupuje zdárně ke svému závěru. Z tohoto důvodu měli všichni projektový partneři školení, které zorganizovali programátoři a pracovníci Technologické univerzity v Kaunasu KTU Kauno technologijos universitetas/Kaunas University of Technology

Během třídenního školení v litevském městě Kaunas jsme nejprve zkontrolovali plnění jednotlivých kroků každé partnerské organizace. Následovalo školení o teoretických aspektech zavádění her do formálního a neformálního vzdělávání. Seznámili jsme se s teorií a praktickými příklady, které používá Technologická univerzita v Kaunasu. Ta patří v zavádění moderních postupů do výuky mezi evropskou špičku. Všem projektovým partnerům byly představeny jednotlivé hry, ke kterým tvořili scénáře. Čisté nebe má na starosti průmyslové znečištění. Na závěr jsme diskutovali a reflektovali provedenou práci, se kterou jsme byli velmi spokojeni. V rámci projektu byly také aktualizovány nové webové stránky:

http://cleanair2-project.eu/cs/home-cestina/

Partneři z polského Krakovsky Alram Smogowy Krakowski Alarm Smogowy referovali o postupu tvorby videí, které budou spolu s hrou a plánem vzdělávání tvořit velký balíček dostupný pro učitele, lektory, a další zájemce. Následovat bude pilotní testování ve všech zemích zapojených do projektu a překlady zbývajících materiálů do jazyků všech partnerských zemí. Projekt bude dokončen v listopadu 2022.