Nastavení cookies

Čisté nebe v projektu Clean Air 2 v Krakově

Sešli jsme se s kolegy našeho projektu Clean Air 2 na meetingu v polském Krakově.

Čisté nebe v projektu Clean Air 2 v Krakově
04.01.2022

Tato akce se konala v polském Krakově ve dnech 13. a 14. prosince 2021. Setkání bylo věnováno herním scénářům a prezentacím pracovních verzí hry a následných diskuzí o nich. Všichni partneři prezentovali dosavadní aktivity a byl zkontrolován překlad všech daných dokumentů do národních jazyků. Byla zmíněna důležitost diseminace a plán kontroly kvality ukázal, že všichni partneři se účastní projektu s jasnou představou o své roli v rámci projektu. Přítomni byli všichni partneři projektu z Polska, Rumunska, Španělska, Slovenska, České republiky a Litvy.