Nastavení cookies

Projekt i-AIRP's ve Vendryni

V rámci projektu i-AIRP's proběhly přednášky na škole ve Vendryni

Projekt i-AIRP's ve Vendryni
22.02.2024

Dne 20. 2. proběhly přednášky o ochraně ovzduší v základní škole ve Vendryni. 

Přednáška proběhla v rámci projektu i-AIRP's: Identifikace znečištění ovzduší na českopolském pohraničí. Spolu s kolegyní z BeePartner jsme uspořádali 4 přednášky na téma ochrana ovzduší a také byly představeny výsledky měření znečištění ovzduší přímo ve Vendryni.

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů