Nastavení cookies

Projekt i-AIRP's v Karviné

V rámci projektu i-AIRP's proběhly přednášky na škole ve Karviné

Projekt i-AIRP's v Karviné
27.02.2024

Dne 26. 2. proběhly 2 přednášky  na téma ochrana ovzduší na základní škole v Karviné. 

Akce proběhla v rámci projektu i-AIRP's: Identifikace znečištění ovzduší na českopolském pohraničí. Proběhly dvě přednášky pro deváté třídy na téma ochrana ovzduší a také byly představeny výsledky měření znečištění ovzduší přímo v Karviné. Další přednášky budou následovat.

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů.

Odkaz na web zde: https://i-air.eu/