Nastavení cookies

Populárně naučný plakát projektu i-AIRP's

Projekt i-AIRP's přináší populárně naučné materiály se širokým využitím.

Populárně naučný plakát projektu i-AIRP's
26.03.2024

Populárně naučné materiály které vznikly v rámci  i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici má řadu využití. Srozumitelné informace poskytnou podporu pro všechny zájemce o ochraně ovzduší. 

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Na monitoring navazují akčních plány, které budou reflektovat potřeby jednotlivých lokalit a navrhovat opatření pro snížení znečištění ovzduší v regionu. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů

Více se dozvíte na přiloženém plakátu a odkazu na web: https://i-air.eu/

Plakát 1 strana.png

Plakát 2 strana.png

Plakát 3 strana.png

Plakát 4 strana.png