Nastavení cookies

Aktualizace aplikace SmogAlarm

Aplikace Čistého nebe SmogAlarm je nyní dostupná v aktualizované podobě, nabízí řadu vylepšení a novinek.

Aktualizace aplikace SmogAlarm
12.09.2021

V aktualizovaném SmogAlarmu si nově můžete zobrazit evropský index kvality ovzduší a také naměřené hodnoty na více než 2000 evropských stanicích. Nebo můžete zvolit český index kvality ovzduší. Všechna data si zobrazit v přehledném widgetu, kde se zobrazí data nejbližší stanice. Je možné nastavit si notifikaci na zhoršenou kvalitu ovzduší - sami si nastavíte hodnoty, na které již chcete být upozorněni na vašem mobilním zařízení. 

Výpočet českého indexu kvality ovzduší zohledňuje možný vliv imisí na zdravotní stav obyvatelstva. Je založen na vyhodnocené tříhodinových klouzavých kontrakcí oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic (PM10) a v letním období  (1.4. - 30.9.) tříhodinových klouzavých koncentrací přízemního ozonu (O3). 

Evropský index kvality ovzduší využívá data uváděná členskými zeměmi EEA. Tam, kde to je potřeba, jsou data doplněna modelovými daty ze služby Copenicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS, Copernicus Atmosphere Monitoring Service). Koncentrační hodnoty pro pět základních znečišťujících látek (PM2.5, PM10, NO2, O3, SO2) tvoří úroveň indexu, která odráží kvalitu ovzduší v dané monitorovací stanici. Evropský index kvality ovzduší je vypočítán každou hodinu pro více jak 2000 monitorovacích stanic napříč Evropou a využívá data poskytnutá členskými zeměmi.

Aplikaci SmogAlarm nyní tedy můžete používat v celé Evropě. Samozřejmě můžete přepínat mezi Českým a Evropským indexem kvality ovzduší. Aktualizaci můžete provést přes AppStore, nebo Google Play. Případně restartováním mobilního telefonu. K správné funkci aplikace je nutné povolit sledování polohy v nastavení aplikace.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Vývoj notifikace na základě lokace byl podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Více informací o aplikaci a odkaz pro stažení, nebo aktualizaci SmogAlarmu naleznete zde:

http://www.smogalarm.cz/ 

Bez vaší podpory se neobejdeme, můžete nás podpořit jednorázovým nebo pravidelným darem prostřednictvím aplikace Darujme: http://www.cistenebe.cz/o-nas/podporuji-nas?lang=cs.