Nastavení cookies

Čisté nebe spustilo aplikaci SmogAlarm

Co je to SmogAlarm?

Čisté nebe spustilo aplikaci SmogAlarm
07. listopadu 2011

SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android (verze 1.6 a vyšší) ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území České republiky. Pro svůj provoz vyžaduje aplikace alespoň dočasné připojení mobilního telefonu k internetu.

V čem mi SmogAlarm pomůže?

SmogAlarm je nástroj, který Vám poskytne v reálném čase aktuální data o kvalitě ovzduší podle místa, kde se zrovna nacházíte. Představte si, že je typický zimní den v Ostravě a Vy vyzvedáváte své děti ze školky. Rozhodujete se, zda se vydat domů pěšky příjemnou procházkou zasněženým městem, nebo máte-li raději použít MHD a být dříve doma. Podíváte se na SmogAlarm a zjistíte, že kvalita ovzduší je např. velmi špatná a zvolíte raději rychlý přesun domů pomocí MHD. V těchto a podobných případech je pro Vás SmogAlarm prakticky jediný nástroj, jak upravit své chování tak, abyste minimalizovali negativní vliv ovzduší na Vaše zdraví.

Jak SmogAlarm získám?

Aplikace SmogAlarm je ke stažení zdarma.

SmogAlarm si nainstalujete do svého telefonu pomocí aplikace Market, která je standardní výbavou telefonů s operačním systémem Android nebo z webových stránek Android Market.

Tento QR kód vám aplikaci SmogAlarm najde přímo na Marketu.

Jak SmogAlarm funguje?

Po instalaci a spuštění načte aplikace SmogAlarm, prostřednictvím internetového připojení (mobilního nebo Wi-Fi), data všech měřících stanic, která Český hydrometeorologický ústav eviduje. Data jsou poskytována zpětně a aktualizují se každou hodinu (např. je 9:15 a Vám se zobrazují data naměřená v intervalu 7:00 – 8:00). V aplikaci si můžete vybrat kraj a konkrétní měřící stanici. Nebo můžete SmogAlarm nechat vyhledat nejbližší měřící stanici. Ta se hledá pomocí mobilní sítě (GSM/3G) nebo bezdrátové sítě (Wi-Fi) nebo navigace (GPS), podle toho, která z těchto sítí dodá informaci o naší poloze dřív.

Aplikace zobrazuje název měřící stanice, datum a čas měření, a v šestibodové barevně odstupňované škále (velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, vyhovující, špatná, velmi špatná) vypočtený index kvality ovzduší, koncentraci ozonu, prachu PM10, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Zobrazeny jsou pouze hodnoty, které daná měřící stanice poskytuje. Pro ilustraci se u jednotlivých škodlivin objevují též ručičkové ukazatele.

Kdo SmogAlarm vytvořil?

Aplikace SmogAlarm vznikla ve spolupráci autora konceptu, kterým byla organizace Čisté nebe o.p.s., a vývojáře Stanislava Ubíka, který aplikaci vytvořil bez nároku na honorář.

Stanislav Ubík se zabývá tvorbou počítačových programů na zakázku a je mimo jiné autorem software pro plánování tras CyklotrasyTuristické trasy a Běžecké tratě.

Ukázky aplikace SmogAlarm: