Nastavení cookies

Mýtus č. 8: Při smogu nám pomůže pustit si doma čističku vzduchu

Ovzduší na Ostravsku patří k nejznečištěnějším v rámci Evropy.

Mýtus č. 8: Při smogu nám pomůže pustit si doma čističku vzduchu
19. března 2015

Řešení tohoto komplexního problému je v nedohlednu a tak se lidé, kteří ještě z Ostravska neodešli, snaží alespoň částečně zmírnit dopad špatného ovzduší na jejich zdraví. Zdravá strava, časté výlety do hor a doma čistička vzduchu. Jak účinné jsou tyto přístroje, které mnohdy stojí tisíce korun? Hlídka Barona Prášila se to pokusila zjistit.
 

V České republice jsme nenašli nezávislý test účinnosti čističek vzduchu s ohledem na schopnost eliminovat koncentraci prachových částic. Čističky jsou porovnávány z pohledu mnoha faktorů, ale o jejich účinnosti se mlčí. Každý výrobce vychvaluje svůj produkt, dokládá četné vědecké studie a měření, ale často se jedná o nedůvěryhodné instituce, případně o nejasné metody měření. V případě, že test na prach čistička má, její závěry jsou nejasné a nesrozumitelné. Z tohoto pohledu není možné mýtus potvrdit či vyvrátit.

Čisté nebe se proto rozhodlo oslovit časopis dTest s žádostí o testování čističek. Bohužel jsme nepochodili.
Víme, že Ústav chemických procesů AV ČR má technologie, které umožňují test zrealizovat, ale cena testu přesahuje možnosti naší organizace (1000 $ za test jedné čističky).

 

Lapeni v informačním vakuu jsme se rozhodli zrealizovat vlastní měření

Neděláme si rozhodně ambici suplovat nezávislý test, neboť naše technologie, podmínky, ani metodologie nejsou vědecky podložené, ale řekli jsme si, že lepší něco než nic.

Ve spolupráci s firmou FiltryOstrava.cz jsme provedli testovací měření pomocí přístroje Lighthouse Handheld 5016.

 

Testovali jsme účinnost čističky, která měla tyto parametry:

  • stáří čističky 3 roky,
  • úplně nový HEPA filtr,
  • úplně nový látkový filtr s uhlíkovými vlákny,
  • nejvyšší vzduchový výkon až 365 m3/hod, doporučený rozměr místnosti: 46 m2.

 

Provedli jsme čtyři měření dne 1. 3. 2015, jedno měření venku (Frýdek-Místek) a tři měření uvnitř v uzavřeném pokoji (19,2 m2, 51,3 m3):

  • venku,
  • v pokoji před zapnutím čističky,
  • v pokoji po 35 minutách čistění,
  • v pokoji po 60 minutách čistění.

Vzorek - 0,472 l vzduchu a přepočteno na m3.

 

Zde předkládáme výsledky měření

čas prostředí počet částic PM0,5 počet částic PM10
8:15 venku 271 528 095 560 8674
8:16 pokoj (před zapnutím) 32 550 229 27 545
9:05 pokoj (35 minut čištění) 9 252 734 2 100
9:30 pokoj (1 hodina čistění) 5 303 555 2 100

 

Přístroj vykázal výrazné zlepšení kvality vzduchu po hodině čištění. Opět ale musíme uvést, že se jedná o informativní měření mimo laboratorní prostory a výsledky mohou být značně zkreslené.

Pokud budete vybírat čističku vzduchu, je dobré se zaměřit na některé parametry. Dariusz Matuszyński (FiltryOstrava.cz) říká: “Při výběru čističky je třeba zhodnotit, co chceme filtrovat, ve většině případů je to však jemný až hrubý prach, na který bych doporučil čističku s HEPA filtrem. Neméně důležitý je také výkon čističky, čili průtok vzduchu v litrech na hodinu. Můžeme mít totiž čističku vzduchu, která zachytí 99,9 % nečistot, pokud má však slabý průtok, vyčistí účinně pouze malou část místnosti, a ve zbývající části se nachází nepročištěný a špinavý vzduch, což razantně sníží účinnost čištění. Doporučuje se tedy, aby přístroj pročistil veškerý vzduch v místnosti alespoň 2 3x za hodinu. Většina čističek má také ionizátor vzduchu, který je obecně prospěšný, nicméně jsme se setkali i s negativními reakcemi na tuto funkci, doporučil bych tedy, abyste si zvolili takovou čističku, kde bude možnost v případě potřeby ionizátor vypnout.”

Čističky vzduchu ano nebo ne? Pokud člověk zvolí čističku s dostatečným výkonem a vhodnými filtry, je naděje, že v rámci svého obydlí do jisté míry pravděpodobně zlepší kvalitu vzduchu. Problémem zůstávají částici PM1 a menší, které ani HEPA filtr nedokáže zachytit. Na tyto částice se váže rakovinotvorný benzo[a]pyren, který může vážně ohrozit naše zdraví.

Z výše uvedeného vyplývá, že hlídka Barona Prášila nemůže tento mýtus ani potvrdit ani vyvrátit. V případě čističek se ale vyplatí být obezřetný a zvážit investici do tohoto zařízení. Čističky řeší následek, nikoliv příčinu problému. A navíc, kdo z nás by chtěl celou zimu strávit v jedné místnosti? :-(

 

Tento článek vznikl díky podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.