Nastavení cookies

Mýtus č. 6: Solné jeskyně mají příznivé účinky na naše dýchání

Jaké jsou účinky solných jeskyní na Vaše zdraví?

Mýtus č. 6: Solné jeskyně mají příznivé účinky na naše dýchání
23. února 2015

Pomohou Vám při léčbě nemocí dýchacích cest? Mnoho provozovatelů těchto zařízení láká své klienty na její léčebné účinkyi, zejména na léčbu nemocí dýchacích cest. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je navštěvujeme. Chceme svým plícím dopřát alespoň na chvíli trošku toho „čistého“ vzduchu. Dýcháme ale opravdu v solné jeskyni lepší vzduch? Hlídka Barona Prášila to prověřila.

V České republice jsou solné jeskyně velmi rozšířené a v posledních letech zažily v Čechách boom. Podle databáze je na našem území 273 solných jeskyní. Její založení je poměrně jednoduché, stačí si zažádat o živnostenský list na volnou živnost „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“, pro kterou platí splnění všeobecných podmínek a nejsou požadovány žádné odborné znalosti či dovednosti.

Solné jeskyně na našem území jsou budovány uměle s použitím mořských nebo kamenných solných bloků. Princip léčby nemocí dýchacích cest je založen na vdechování uvolněných mikročástic soli a dalších minerálů (zejména jódu) do okolního vzduchu při pobytu v solné jeskyni. Často je zdůrazňována čistota vzduchubez mikroorganismu a plísní. Pozitivní účinky soli umocní použití solného generátoru, který rozdrtí solné bloky na jemný solný prášek a následně jej vhání do prostoru solné jeskyně. Koncentrace soli a minerálních prvků se tak několikanásobně zvýší. Léčba pomocí vdechování suchého solného aerosolu se pak jmenuje Haloterapie a je aplikována pacientům s nemocemi dýchacích cest jako podpůrná léčba.

Pokud se rozhodnete navštívit solnou jeskyni, při jejím výběru se zaměřte na následující faktotry, které ovlivňují její kvalitu:
1) jaká sůl je na výstavbu použita (objevil se případ, kdy byla solná jeskyně vystavěna ze soli určené k olizování zvířatům);
2) vnitřní teplota (doporučuje se teplota mezi 20 – 23 °C, při které se do ovzduší uvolňují mikrokrystalky soli a minerálních látek);
3) vlhkost vzduchu (ideáln je 40 – 50 %);
4) zda je součástí solný generátor, který zvýší koncentraci soli v ovzduší (viz odstavec výše);
5) jak je řešena výměna vzduchu tak, aby bylo zaručeno, že bude neustále bez patogenů a plísní.

Hlídka Barona Prášila pátrala po seriózních vědeckých studiích o prospěšnosti solných jeskyní na nemoci dýchacích cest. Bohužel se zdá, že seriozní studie, která by potvrdila nebo vyvrátila pozitivní účinky solných jeskyní na lidský organismus, zatím neexistuje. Dosavadní provedené studie tvrdí buď pozitivní krátkodobý účinek solné terapie, nebo žádný účinek solné terapie.

Z nedávné doby můžeme citovat finskou studii o vlivu solných jeskyní na léčbu astmatu, ze které vyplynulo, že pobyt v solné jeskyni nemá na léčbu astmatu žádný vliv. Podobně australská studie zveřejněná roku 2014, která se zabývala Haloterapií a jejími účinky na obstrukční nemoci plic, neprokázala prospěšnost solné terapie. Naproti tomu americká studie zabývající se vlivem Haloterapie na pacienty trpící cystickou fibrózou prokázala pozitivní účinky při její léčbě, ale i přesto její realizátoři doporučují provedení delší a podrobnější studie vlivu Haloterapie na toto onemocnění.

Z výše uvedeného vyplývá, že hlídka Barona Prášila nemůže tento mýtus vyvrátit ani podpořit. Je na každém z nás, abychom si účinky solné jeskyně ověřili sami na sobě.

Studie:
Sandell J, Hedman J, Saarinen K, Haahtela T. Salt chamber treatment is ineffective in treating eosinophilic inflammation in asthma. Allergy 2013; 68: 125 – 127.
RASHLEIGH, Rachael, Sheree MS SMITH a Nicola J ROBERTS. A review of halotherapy for chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of COPD. 2014, č. 9, 239 – 246.

Tento článek vznikl díky podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.