Nastavení cookies

3. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji

I na jaře Čisté nebe pokračuje s aktivitami.

3. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma integrovaná povolení v Moravskoslezském kraji
05. května 2015

Uspořádali jsme 3. setkání Think tanku Ostravské nebe. Tématem třetího setkání byla integrovaná povolení (IPPC) v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována úvodu do problematiky.
Zástupci neziskového sektoru byli proškolení Hanou Sotoniakovou (Frank Bold), která vysvětlila jako probíhá integrované povolení a jak se mohou občanské iniciativy zapojit do tohoto procesu.

V druhé části setkání jsme mohli přivítat naše odborné hosty.
Těmi byli:
Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Ing. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí.
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
Pan Bruštík a pan Štěrba si připravili úvodní prezentaci a poté následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Marka Bruštíka, Moravskoslezský kraj .pdf

Prezentace Radomíra Šterby, ČIŽP .pdf

Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe), Vladimír Burda (z.s. Vzduch) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe.

Tento projekt je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.