Nastavení cookies

2. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma fugitivní emise a resuspenze

Nový rok Čisté nebe zahájilo uspořádáním 2. setkání Think tanku Ostravské nebe.

2. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma fugitivní emise a resuspenze
15. ledna 2015

ématem druhého setkání byly fugitivní emise a resuspenze.  

Na setkání se zúčastnili tito odborníci:
Ing. Petr Baranek, ředitel AMO pro životní prostředí,
Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ),
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví.

Jako host naše pozvání přijala náměstkyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

V úvodní části každý odborník v krátké prezentaci představil svůj pohled na problém fugitivních emisí a resuspenze. Následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Miroslava Šuty na téma resuspenze pdf
P
rezentace Petra Baranka pdf

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe, které proběhne v dubnu 2015.

Tento projekt  je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.