Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Oxid siřičitý (SO2)

Oxid siřičitý (SO2)

Oxid siřičitý reaguje s chlorofylem (fotosyntetickým barvivem rostlin) a narušuje tak fotosyntézu. V ovzduší oxiduje se vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody na kyselinu sírovou, která je spolu s kyselinou siřičitou příčinou kyselých dešťů.

Hlavní podíl na jeho produkci má lidská činnost - zejména spalování fosilních paliv, jak při průmyslových procesech, tak v domácích topeništích. Hlavními zdroji SO2 jsou teplárny a elektrárny, které používají nízko kvalitní oleje a uhlí s vysokým obsahem síry.

Oxid siřičitý je kyselý, bezbarvý, ostře zapáchající a toxický plyn.

Oxid siřičitý působí dráždivě na sliznice dýchacích cest. Podporuje záněty průdušek a astma. Rovněž může dojít k bolesti hlavy a nevolnosti. Oxid siřičitý je jedním z hlavních překursorů kyselých dešťů, které okyselují půdu, řeky a jezera, urychlují korozi budov a soch, snižují viditelnost.

Povolený imisní limit: 200 µg/m3.