Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Persistentní organické polutanty (POPs)

Persistentní organické polutanty (POPs)

Persistentní organické polutanty (POPs) jsou organické látky, které:

  • vykazují toxické vlastnosti,
  • jsou persistentní,
  • se bioakumulují,
  • u nichž dochází k dálkovému přenosu v ovzduší přesahujícímu hranice států a k depozicím,
  • u nichž je pravděpodobný významný šškodlivý vliv na lidské zdraví nebo šškodlivé účinky na žživotní prostředí.

Patří sem například tyto látky: polychlorované bifenyly (PCBs), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) atd.

Více informací ZDE.