Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Polychlorované bifenyly (PCB)

Polychlorované bifenyly (PCB)

Vznikají jako nezamýšlené vedlejší produkty v řadě průmyslových výrob (například v hutnictví, při spalování odpadů, v chemické výrobě různých sloučenin chlóru anebo ve spalovacích motorech automobilů při spalování olovnatého benzinu atd.)

Velmi nebezpečné je chronické vystavení nízkým dávkám, vzhledem k jejich schopnosti perzistence a bioakumulace. Za nejvážnější jsou považována karcinogenní rizika, zejména pokud jde o rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater. Bylo prokázáno, že mají nepříznivý účinek na výkon imunitního systému, poškozují játra a snižují plodnost. Velmi nepříjemným se ukázala jejich značná odolnost vůči rozkladu a velmi špatnou vyloučitelnost z organismu. U savců se jako nejúčinnější její jejich vylučování mlékem, což představuje riziko pro další generace.