Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Posuzování kvality ovzduší

Posuzování kvality ovzduší

Měření, výpočet, předpověď nebo odborný odhad úrovně znečištění ovzduší prováděné schválenou metodou.