Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Suspendované částice (PM)

Suspendované částice (PM)

Jedná se o příměsi v ovzduší pevného nebo kapalného skupenství, které kvůli své velikosti a hmotnosti v ovzduší zůstávají, vznášejí se - jsou v něm rozptýleny (suspendovány).

Pevnou složku suspendovaných částic v zásadě tvoří malé částečky prachu, proto je běžně nazýváme prašné či pevné částice.

Samotné suspendované částice na organismus nepůsobí toxicky, ale mechanicky (např. dráždí dýchací cesty, omezují obranyschopnost organismu).

Jejich škodlivost pro zdraví je tím větší, čím jsou částice menší a mohou lépe pronikat do dýchacího traktu. Rozlišujeme proto tzv. frakce suspendovaných částic označené PM (particulate matter) a velikostí v mikrometrech – např. PM10. Prostřednictvím suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další látky, které jsou nebezpečné, např. polyaromatické uhlovodíky.