Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Těkavé organické látky (VOC)

Těkavé organické látky (VOC)

Těkavé organické látky (VOC) spolu s oxidy dusíku přispívají k tvorbě přízemního ozonu. VOC se dostávají do ovzduší zejména používáním barev a rozpouštědel, výrobou a zpracováním chemických produktů a spalováním pohonných hmot.