Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Tuhé znečišťující látky (TZL)

Tuhé znečišťující látky (TZL)

Tuhé znečišťující látky (TZL) – prachy (ang. particulate matter, PM)

Jsou to částice od 0,1 µm po 0,5 mm charakteristické různorodým složením. Tuhé znečišťující látky mohou vznikat jak přírodní tak lidskou činností. Spalování paliv patří k méně významným činnostem, při kterých prach vzniká. Z hlediska lidského zdraví jsou nejnebezpečnější částice v rozmezí 0,25 až 5 µm, přičemž nejvíce jsou v plicích zadržovány částice o velikosti kolem 1 µm. Plíce mají schopnost samočištění, řada škodlivin, které se dostávají do plic spolu s tuhými částicemi (kyselé aerosoly, těžké kovy a perzistentní organické látky), však tuto schopnost plic trvale narušuje a mají další škodlivé vlivy na zdraví člověka.

Zdroj: http://www.biomasa-info.cz/cs/ekotzl.htm