Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Znečišťování ovzduší

Znečišťování ovzduší

Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času.