Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Znečišťující látka

Znečišťující látka

Jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.