Nastavení cookies

Benzo[a]pyren

Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12)

Benzo-a-pyrene - Wikipedia.png

Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °.

Benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku) a v grilovaných potravinách.

Kromě toho, že je karcinogenní (může způsobovat rakovinu), dráždí také oči, nos, krk a průdušky. Byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra. Do těla se dostává navázáním ne jemné částice polétavého prachu (PM10 a menší). Studie na zvířatech prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Zdroj ilustrace: Wikipedia - Benzo(a)pyren