Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Fugitivní emise

Fugitivní emise

Znečišťující látky, u kterých nelze měřením určit všechny veličiny určené k výpočtu hmotnostního toku.

Zejména se tedy jedná o emise uvolňované do atmosféry okny, dveřmi, větracími průduchy, netěsnostmi rozvodů, a veškeré emise vznikající při nakládání s rozpouštědly a při provozu zdrojů z volného prostranství.