Nastavení cookies

Je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci. Imise - znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncetrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek.

Imise jsou následkem emisí - koncentrace je stálá a nižší než emise; imise se drží při zemském povrchu (ve městech jsou pravidelně monitorovány). Patří do nich také spad = pevné částice dopadlé na zem.