Nastavení cookies

Imisní limit

Hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku.

Imisní limity pro jednotlivé látky jsou určeny v Zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 sb).
Zákon najdete ke stažení pod tímto odkazem (pdf 1614kb).

Imisn limity - zkon o ochran ovzdu.png