Nastavení cookies

Web projektu i-AIRP's

Web projektu Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici

Web projektu i-AIRP's
3.9.2023

Podívejte se na webové stránky projektu projektu i-AIRP's.

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Na monitoring bude navazovat vytvoření sedmi akčních plánů, které budou reflektovat potřeby jednotlivých lokalit a navrhovat opatření pro snížení znečištění ovzduší v regionu. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

V současné době si můžete přečíst dílčí zprávy a předběžné výsledky. Brzy vás budeme informovat o dalších výsledcích tohoto projektu.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů

Odkaz na web naleznete zde: https://i-air.eu/